ແຈ້ງການ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

📣ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຂອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ່ເຂັ້ມງວດມາດຕະການສະກັ້ນ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕ່າງໆ …

ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້⬇️

…​

…​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button