Breaking News

ຂໍໃຫ້ຢຸດເລາະ ເພື່ອພວກເຮົາດ້ວຍ

1.9.21ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດສີງສຳຄັນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສູນວາງອອກ.

ແນຍັງມີບາງຈຳພວກທີຝືນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງສູນພວກທ່ານບໍ່ອີ່ຕົນທີມງານເຮົາແດ່ບໍ່ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າສົ່ງຮອດຫ້ອງບາດໂຕເອງລະຢາງລົງມາເລາະເຊີຍ.

ພວກຂ້ອຍສູ້ເພືອພວກທ່ານພວກທ່ານຄວນປະຕິບັດຊ່ວຍພວກຂ້ອຍໂຄວິດຈັງບໍ່ລະບາດເປັນວົງກ້ວາງ(ຝາກໃຫ້ຄິດ)

ທີ່ມາ.

About admin

Check Also

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ ແລະ ຍັງຈຳນວນ 60 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຖອນຈະລໍຖ້າການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນລະດູການໜ້າ. ເມື່ອຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ ກະແສການໄປເຮັດວຽດຢູ່ເກົາຫຼີ ມາແຮງ ແລະບໍລິສັດສະຫວັນຈັດຫາງານກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດການສັງຄົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເອົາຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.