ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍໃຫ້ຢຸດເລາະ ເພື່ອພວກເຮົາດ້ວຍ

1.9.21ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດສີງສຳຄັນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສູນວາງອອກ.

ແນຍັງມີບາງຈຳພວກທີຝືນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງສູນພວກທ່ານບໍ່ອີ່ຕົນທີມງານເຮົາແດ່ບໍ່ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າສົ່ງຮອດຫ້ອງບາດໂຕເອງລະຢາງລົງມາເລາະເຊີຍ.

ພວກຂ້ອຍສູ້ເພືອພວກທ່ານພວກທ່ານຄວນປະຕິບັດຊ່ວຍພວກຂ້ອຍໂຄວິດຈັງບໍ່ລະບາດເປັນວົງກ້ວາງ(ຝາກໃຫ້ຄິດ)

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button