ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຍາວໆທາມລາຍ

– ວັນທີ່ 21 /8/2021 ອອກຈາກສູນ ຈຳກັດບໍລິເວນ ເພື່ອກັບບໍລິຄຳໄຊ (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ)ໂດຍລົດ 2 ແຖວ ໃນລົດ ມີແຮງງານ 5 ຄົນ (ປາກກະດິງ 2 ທ່າພະບາດ 3)ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ 3 ຄົນແລະ ຂັບລົດ 1 ຄົນ (ປາກກະດິງ 1 ທ່າພະບາດ2) ຄົນ ຮອດບ້ານ ຄອນສົງ ຕົນເອງໄດ້ລົງບ້ານແລ້ວນອນ ເຮືອນ ໃນເຮືອນ ມີ 3 ຄົນ.

– 22/8/2021 ອອກໄປນອນຖຽງນາ ຕອນສວຍໝູ່ໄປຫາ 8 ຄົນ ກີນເບຍຊູມກັນ ຮອດ 19:30 ໝູ່ ກູ່ມໃໝ່ 2 ຄົນ ມາຕ້ອນເອົາ ຂີ່ລົດຈັກ ຊ້ອນ ສາມຄົນໄປຫຼີ້ນ ຮ້ານອາຫານຕົ້ນຄູນຄາລາໂອເກະ ອອກຈາກບ້ານ 4 ກິໂລແມັດ, ປະມານ 10 ໂມງ ໄປແວະ ຫຼ ິ້ ນສາວຮ້ ານນ້ອຍ ໜອງຂີ້ຄວາຍ ມີຜູ້ສາວ 3-4 ຄົນ ໄດ້ເວລາເໝາະສົມ ໄປ ນ ອ ນນໍ າ ຜູ້ສາວ

– 23/8/21 ໝູ່ໄດ້ໄປຮັບເອົາມາຫຼິ້ນເຮືອນ ກີນ ເລົ້າຂ າວຊຸມກັນ 3 ຄົນ ແລະ ແມ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນມານັ່ງຫຼິ້ນນຳ ຕອນຄ່ຳກັບໄປນອນຢູ່ຖຽງນາ

– 24/8/21 ໜູໄປຫາ 3 ຄົນ ກີນເ ບຍ ຊູມ ກັນ ຕອນຄ່ຳ ອອກໄປຮ້ານຕົ້ນຄູນຄາລະໂອເກະ ເພີ່ມ ອີກ 1 ຄົນ ລວມ 4 ຄົນແລ້ວໄປຮ້ານນ້ອຍບ່ອນເກົ່າ ພ້ອມເອົາຜູ້ ສາ ວຄົນໃໝ່ໄປນຳກັນຈົນແຈ້ງ

– 25-26/8/2021 ນອນຢູ່ຖຽງນາ ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ

– 27/8/21 ຫ້ອງການສາທາເມືອງ ແຈ້ງສະເພາະກິດບ້ານໄປເອົາຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າຫ້ອງແຍກປ່ຽວໂຮງໝໍຊູມຊົນປາກກະດິງ

– 28/8/21 ເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດຊອກຫາເຊື້ອໂ ຄ ວິ ດ

– 31/8/21 ຜົນອອກມາພົບເຊື້ອ ໂຄ ວິ ດ -19

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button