ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເບື່ອໜ້າຜົວ ຕັດສິນໃຈຂັບລົດໜີໄປທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢ່າງສະບາຍໃຈ

ແມ່ ຍິ ງ ຈີ ນຄົນນີ້ ສຸດເບື່ອໜ່າຍກັບພຶດຕິກຳ ຂີ້ ຖີ່ ຂອງຜົວຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເລີຍວາງແຜນເປັນປີ ເພື່ອໜີອອກຈາກເຮືອນ ແລ້ວຂັບລົດໄປທ່ຽວຄົນດຽວເລີຍ.

ແມ່ ຍິ ງ ໃ ຈ ເ ດັ ດ ຄົນນີ້ຊື່ວ່າ ຊູ ອາຍຸ 56 ປີ ຈາກມົນທົນເຫີໜານ ລາວມີຄວາມ ເ ບື່ ອ ໜ່ າ ຍ ກັບ ພຶ ດ ຕິ ກຳ ທີ່ ເ ຫັ ນ ແ ກ່ ຕົ ວ ຂອງຜູ້ເປັນຜົວມາດົນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນແຕ່ງງານໃໝ່ໆຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ທີ່ ລ າ ວ ຕ້ອງຮັບ ຜິ ດ ຊອບວຽກເຮືອນພຽງຄົນດຽວ ແລະ ຜູ້ເປັນຜົວມັກຈະ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ກັບເລື່ອງການໃຊ້ເງິນ.

ຊູ ເລົ່າວ່າ ລ າ ວ ກັບຜົວຄືກັບໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຄົນລະ ໂ ລ ກ ກັນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທົນບໍ່ໄດ້ສຸດໆ ແມ່ນຄວາມ ເ ຫັ ນ ແ ກ່ ຕົ ວ ຂອງຜົວ ທີ່ມັກຈະມີ ພຶ ດ ຕິ ກຳ ມັກອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງໃຫ້ ລ າ ວ ເລີຍ ເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ ລ າ ວ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນໂດຍໃຊ້ບັດຂອງຜົວ ເຂົາກໍທວງເງິນຄືນຈາກ ລ າ ວ ທຸກຄັ້ງ ເຖິງວ່າມັນຈະໜ້ອຍດຽວກໍຕາມ.

ຊູ ໃຊ້ເວລາເປັນປີ ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ຝຶກຝົນທັກສະກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ລວມເຖິງການ ເ ອົ າ ຕົ ວ ລ ອ ດ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ເຊິ່ງລູກສາວຂອງ ລ າ ວ ກໍສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດຂອງ ລ າ ວ ພ້ອມທັງໃຫ້ເງິນຈຳນວນ 2 ແສນກວ່າຢວນ ສຳລັບຊື້ລົດເພື່ອເດີນທາງ, ລ າ ວ ຂັບລົດໄປທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຖິງ 13 ແຫ່ງພາຍໃນ 2 ເດືອນ.

ພາຍໃນລະຫວ່າງທາງ ຊູ ໄດ້ບັນທຶກ ວິ ດີ ໂ ອ ໂພສລົງໃນໂຊຊຽວມີເດຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ຕາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັບຖືໃນຄວາມ ກ້ າ ຫ າ ນ ຂອງລາວ, ລ າ ວ ກ່າວກັບແຟນໆວ່າ “ແທນທີ່ຈະຮູ້ສຶກ ເ ສົ້ າ ຫົ ດ ຫູ່ ແລະ ບໍ່ພໍໃຈໃນຊີວິດປັດຈຸບັນ ການກ້າວອອກຈາກເຮືອນ ແລ້ວອອກເດີນທາງເທິງຫົນທາງ ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍ ຮູ້ ສຶ ກ ດີ ຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຜູ້ ຍິ ງ ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ຈະໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ເຮັດຕາມຫົວໃຈ ເຮັດສິ່ງທີ່ມັກໄດ້

Previous Post

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button