ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເກີນ ຄໍ​ າ ບັ ນ ຍ າ ຍ ສຸດໆ

ແມ່ຍອມເຈັບເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າມືນຕາເບີ່ງໂລກ

ແມ່ພະຍາຍາມທົນຄວາມທຸກຄວາມເຈັບປວດແລະອົດທົນເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກສະບາຍ

ແມ່ຍອມເບັ່ງ1-2-3ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຫຍ່ມາເປັນຜູ້ເປັນຄົນຍາມແມ່ເຖົ້າແກ່ນອນເກາະຕຽງລູກຊິໄດ້ເບີ່ງແຍ່ງແມ່ແຕ່ຄວາມປາດຖະຫນາແລະສິ່ງທີແມ່ວາດຝັນຍາມປ່ວຍຍາມແກ່ກັບກາຍເປັນຝັນຮ້າຍ😢

ໂອ…..​ນ້ໍໃຈບາບໃຈມານຄື່ປະລະເລີຍແມ່ຂະຫນາດນີ້ຖິ້ມໄດ້ປານນີ້

ເກີນຄຳບັນຫຍາຍສຸດໆຫົດຫູ່ໃຈແລະປວດໃຈແທນເດະ😭

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button