ຂ່າວທົ່ວໄປ

ພະນັກງານທະຫານ​ຕິດເຊື້ອ 2 ຄົນ

ວັນອາທິດ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2021, ສປປລາວ

ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 172 ຄົນ, ຕິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 56 ຄົນ.ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2021.

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງແມ່ນເປັນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊີດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຜ່ານມາ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

• ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ (ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ):1. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 24 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ອາຊີບ ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ)

– ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ – ສັກຢາວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມ.

2. ເພດຊາຍ , ອາຍຸ 52 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ)

– ຄົນໃນຄອບຄົວຜູູ້້ຕິດເຊື້ອ​ – ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ 2 ເຂັມ

– ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ.

3. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 19 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ອາຊີບ ຂາຍເຄື່ອງ Online

– ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ – ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ.

4. ເພດຊາຍ, ເດັກອາຍຸ 8 ເດືອນ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

– ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ – ມີອາການວັນທີ 2/9: ໄຂ້, ນ້ຳມູກຍ້ອຍ.

5. ເພດຍິງ , ອາຍຸ 52 ປີ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ)

– ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ – ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ​– ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ 2 ເຂັມ.

6. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

– ອາຊີບ ນັກຮຽນ​ – ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ – ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ – ສັກຢາວັກຊີນ 2 ເຂັມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button