Breaking News

ບໍ່ເສຍເວລາພໍນາທີ…ທີ່ທ່ານຈະຮູ້ໄວ້…! ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ແປ້ງນົວ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້.

ແປ້ງນົວບໍ່ມີປະໂຫຍດທາງໂພຊະນາການແຕ່ “ແປ້ງນົວ” ມີປະໂຫຍດພຽງເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດໂດຍລວມດີຂຶ້ນ ຕ້ອງໃສ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ. ມື້ນີ້ທິມງານພູຜາມີເດຍຈະມາເວົ້າຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນໃຫ້ຟັງ.

ອັນຕະລາຍຂອງແປ້ງນົວຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:
1. ພິດໄພ ແລະ ອັດຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກເກືອໂຊດຽມ ຄືແປ້ງນົວມີໂຊດຽມທີ່ມາຈາກໂຊດາໄຟເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເກືອແກງ ແຕ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງມີພິດໄພອັນຕະລາຍດັ່ງນີ້:

  • ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດຫຼຸດລົງ
  • ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນສະໜອງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເມື່ອເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດອາການຊັກໂຄມ້າ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງແພດບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເປັນໄພຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
  • ເພີ່ມອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຄວາມດັນສູງ ແລະ ໂລກຫົວໃຈເປັນຕົ້ນ.

2. ພິດໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກໂຕແປ້ງນົວ ສົ່ງຜົນດັ່ງນີ້:

  • ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ແປ້ງນົວ ເຊິ່ງຈະມີອາການຊາ ແລະ ຮ້ອນວູບວາບຢູ່ປາກ, ລີ້ນ, ໃບໜ້າ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າລົງ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກເປັນຕົ້ນ.
  • ເຮັດໃຫ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເຈີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ລະບົບສືບພັນຂອງຮ່າງກາຍ ລະບົບສືບພັນຈະຜິດປົກກະຕິ ເປັນໝັນ ແລະ ອະໄວຍະວະສືບພັນອາດນ້ອຍລົງ
  • ທຳລາຍລະບົບປະສາດຕາ ທຳລາຍກະດູກ ແລະ ໄຂກະດູກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ຜະລິດເມັດເລືອດແດງໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງໄດ້
  • ເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງວິຕາມິນບີ 6
  • ເກີດໂລກມະເຮັງ ແລະ ທຳລາຍລະບົບປະສາດສ່ວນກາງເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກປະສາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
  • ປ່ຽນແປງໂຄຼໂມໂຊມ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິໄດ້.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *