ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອອກມາແລ້ວ! ຄູ່ຊິງຊະນະເລີດ

ເຊົ້າມື້ນີ້ 6/9/2021 ເພື່ອຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ

ທີ່ຍື່ງຄານ ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ ເຮືອນາງດໍານາງດ່ອນ ໄດ້ມາພາຍແຂ່ງຂັນເປັນພິທີ, ພ້ອມທັງຄອບກ່າວ ຂໍຄໍາມາລາໂທດ ສິ່ງສັກສິດ ທີ່ປີນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອ ບຸນເດືອນເກົ້າຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ… ມີຄວາມສຸກຄລິບໂດຍ: ບ່າວເກີ້ງ ຫຼວງພະບາງ

ຊົມຄຼິບ

ອອກມາແລ້ວ! ອອກມາແລ້ວ! ຄູ່ຊິງຊະນະເລີດ ຊ່ວງເຮືອບຸນເດືອນເກົ້າຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ທີ່ ຍືງຄານຫຼວງພະບາງ ! ສູສີກັນ ມາແລ້ວ! ສູສີກັນ—ເຊົ້າມື້ນີ້ 6/9/2021 ເພື່ອຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ , ທີ່ຍື່ງຄານ ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ ເຮືອນາງດໍານາງດອນ ໄດ້ມາພາຍແຂ່ງຂັນເປັນພິທີ, ພ້ອມທັງຄອບກ່າວ ຂໍຄໍາມາລາໂທດ ສິ່ງສັກສິດ ທີ່ປີນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອ ບຸນເດືອນເກົ້າຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ… ມີຄວາມສຸກຄລິບໂດຍ: ບ່າວເກີ້ງ ຫຼວງພະບາງ

ຊົມຄລິບ

ເພີ່ມhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3021128738131812&id=1460317980879570

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button