Breaking News

ໃຊ້ ບໍ ລິ ກ ານ ທ ະ ນາຄາ ນ

ທຄຕລ ອອກມາດຕະການ ຕ້ອງສະແດງບັດຢັ້ງຢືນການຮັບ ວັ ກ ຊີນ ທຸກຄັ້ງກ່ອນ ໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານ

ໂຕະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ອານຸກຳມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໂຄ ວິ ດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງ ໂ ຄວິ ດ ໃນປັດຈຸບັນ ທາງ ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ້ອອອກມາດຕະການຕໍ່ກັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງນີ້

– ຕ້ອງສະແດງບັດຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນກັນ ໂຄ ວິ ດ ທຸກຄັ້ງກ່ອນການເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ ແລະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ (ບັດປະຈໍາຕົວ, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, passport ແລະ ເອກະສານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນ ຕົວໄດ້)

– ຈັດສັນຄົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ ແລະໃສ່ເຈວຂ້າເຊື້ອຢ່າງເຂັ້ມງວດ

– ຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Digital Banking ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຢູເຄົາເຕີ ເຊັ່ນ: BCEL-One, I-Bank, ການຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ການມອບເງິນສົດຜ່ານຕູ້ CDM ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ທຄຕລ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ທີ່ມາ: InsideLaos

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.