ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ

ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ ການເຮັດປຶ້ມບັນຊີຄົວເຮືອນ ນັ້ນເອງ..ເຄັດລັບ Kakeibo ຖືກຳເນີດຂຶ້ນໃນປີ 1904 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຍິງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ໃນການບໍລິຫານຈັດການງົບປະມານໃນຄົວເຮືອນ ໃນຍຸກທີ່ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກນອກເຮືອນ ແລະເກັບເງິນອອມຂອງໂຕເອງ ທີ່ໄດ້ຈາກສາມີ (ເປັນເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຮືອນທັງໝົດ)..

ເຊິ່ງເປັນແນວຄິດຂອງທ່ານ ຮານິ ມາໂຕໂກະ ຜູ້ຖ່າຍທອດສາດການອອມນີ້ ໄປສູ່ໜັງສືທີ່ມີຊື່ວ່າ Kakeibo ສິລະປະການຈັດງົບປະມານ ແລະການອອມເງິນ..‘ຫົວໃຈນໍຂອງການເຮັດປຶ້ມບັນຊີຄົວເຮືອນ Kakeibo ຄື “ການຈົດ”..ຫຼືເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ການບັນທຶກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍແບບລະອຽດ ທັງລາຍວັນແລະລາຍອາທິດ ໂດຍຈັດແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກເປັນໝວດໝູ່ ເຊັ່ນ:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັກຜ່ອນ ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດອື່ນໆ..ໂດຍມີຄຳຖາມ 4 ຂໍ້ ທີ່ເຮົາຕ້ອງຕອບໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ ຄື:.

1. ເຮົາມີລາຍໄດ້ທັງໝົດທໍ່ໃດ?​ 2. ເຮົາຢາກອອມເງິນທໍ່ໃດ?​ 3. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທໍ່ໃດ?​ 4. ຢາກປັບຫຍັງ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ?.

ການເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົ່ເຫັນພາບຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ເປົ້າໝາຍການອອມຂອງເຮົາ ສາມາດເລືອກຕັດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຫຼືອເງິນອອມ ແລະສຳລັບຄົນທີ່ເປັນນັກຊ໋ອບປິ້ງອອນລາຍ ຫຼື ເປັນຄົນມັກຊື້ເຄື່ອງຂອງເຂົ້າເຮືອນ..ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ..

ເພາະວ່າ Kakeibo ເອງ ກໍມີສູດໃນການຢຸດຢັ້ງກິເລດ ໃນການໃຊ້ເງິນແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍ 7 ຂໍ້ນີ້ .

1. ເຮົາສມາດຢູ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງຂອງອັນນີ້ຫຼືບໍ່?

2. ຖ້າເຮົາຊື້ແລ້ວ ຈະມີເງິນພໍສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຫຼືບໍ່?

3. ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ມັນແທ້ໆຫຼືບໍ່?

4. ຖ້າຊື້ແລ້ວ ຈະມີບ່ອນເກັບຫຼືບໍ່?

5. ໄປພໍ້ເຄື່ອງຂອງອັນນີ້ແລ້ວ ອັນໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຢາກ?

6. ອາລົມຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບໃດ? ຖ້າຄຽດ ຫຼືເສຍໃຈຢູ່ ກໍຄວນຈະຈັດການກັບອາລົມໂຕເອງກ່ອນ

7. ຖ້າຊື້ເຄື່ອງຂອງມາແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາຈະເປັນແບບໃດ? ມີຄວາມສຸກຫລັງຈາກໄດ້ມາແລ້ວ ຫຼື ພຽງເສີຍໆ ເພາະວ່າຖ້າມັນເປັນພຽງຄວາມສຸກຊົ່ວຄາວ ກໍຄວນຫລີກເວັ້ນດີກວ່າ.

ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ເຄັດລັບການອອມເງິນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍສາດ Kakeibo ມີຫລັກການຄິດທີ່ງ່າຍໆ ແລະບໍ່ຊັບຊ້ອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ແທ້!.

ຂໍ້ມູນ​ຈາກ

About admin

Check Also

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *