ຂ່າວດ່ວນ ຄໍາສັ່ງຈາກເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄໍາສັ່ງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 19/09/2021 ເວລາ 10:30 ແຈ້ງໃນຄໍາສັ່ງຂໍ້ 2 ໄວ້ວ່າ:

ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ “ຢຸດ” ການມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫ້ອງການ ແຕ່ວັນທີ 20 ເຖິງ 30 ກັນຍາ 2021, ຍົກເວັ້ນທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງ, ແພດຫມໍ,

ພະນັກງານ, ອາສາສະຫມັກ ຮັບຜິດຊອບລະບົບການບລິການໄຟຟ້າ, ນໍາປະປາ, ການສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປິ່ນປົວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ໃຫ້ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ ພະແນກການ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງແລະ

ແນະນໍາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເຮັດວຽກ ທາງລັດຖະການ ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຜ່ານລະບົບການສື່ສານ, ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ:

ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ຕ້ອງຈັດຕັ້ງແບ່ງກັນມາປະຈໍາການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ວຽກງານ, ຕອ້ ງມີເວນປ້ອງກັນຍາມສໍານັກງານ,

ອົງການ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສາມາດປະສານໄດ້ໃນກລະນີມີວຽກຈໍາ ເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ຢູ່າງເດັດຂາດ.

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.