Breaking News

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນກ້ວຍ

ນອກຈາກທີ່ເຮົາຈະນິຍົມນຳກ້ວຍມາກີນແລ້ວ ສ່ວນອື້ນໆຂອງກ້ວຍເຮົາກໍ່ຍັງສາມາດນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ອາດເອີ່ນໄດ້ວ່າເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຕົ້ນກ້ວຍໄດ້ທຸກສ່ວນຄື:

ລຳຕົ້ນ:

ໃຊ້ເຮັດອາຫານສັດ ເຊັ່ນ ອາຫານຂອງໝູ່ ແລະ ຍັງເປັນອາຫານຂອງຄົນອີກດ້ວຍ ກາບຕົ້ນກ້ວຍກໍ່ໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພໄດ້ເຊັນກັນ

ໃບຕົ້ນກ້ວຍ ຫຼື ໃບຕອງ:

ສະໄໝກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີພາດສະຕິກ ຄົນໂບຮານມັກໃຊ້ໃບຕອງເປັນພາຊະນະແທນຈານເຂົ້າແລະຍັງນຳມາໃຊ້ຫໍ່ອາຫານ ຫຼືເຮັດເຄື່ອງປະດິດ ເຊັ່ນ ກະທົງ ບາຍສີ

ດອກຫຼື່ປີກ້ວຍ:

ສ່ວນຊໍ່ດອກຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ອັນປະກອບດ້ວຍດອກທີ່ຖືກຫຸ້ມຢູ່ພາຍໃນດ້ວຍໃບສີແດງຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະເປັນກາບຊ້ອນກັນຈົນສຸດປາຍຊໍ່ ສ່ວນຫຼາຍນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ຫຼື່ ໃຊ້ບຳລຸງນ້ຳນົມຂອງແມ່ລຸກອ່ອນ

ໝາກກ້ວຍ:

ໃຊ້ກີນໄດ້ທັງອ່ອນ ແກ່ ແລະສຸກ ຖ້າໝາກທີ່ຍັງອ່ອນສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳມາເຮັດກ້ວຍສາບໄດ້ ສ່ວນກ້ວຍທີ່ສຸກດີແລ້ວສາມາດນໍາມາກີນໄດ້ເລີຍ ການກີນກ້ວຍສຸກມີຜົນດີຫຼາຍ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *