Breaking News

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນກ້ວຍ

ນອກຈາກທີ່ເຮົາຈະນິຍົມນຳກ້ວຍມາກີນແລ້ວ ສ່ວນອື້ນໆຂອງກ້ວຍເຮົາກໍ່ຍັງສາມາດນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ອາດເອີ່ນໄດ້ວ່າເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຕົ້ນກ້ວຍໄດ້ທຸກສ່ວນຄື:

ລຳຕົ້ນ:

ໃຊ້ເຮັດອາຫານສັດ ເຊັ່ນ ອາຫານຂອງໝູ່ ແລະ ຍັງເປັນອາຫານຂອງຄົນອີກດ້ວຍ ກາບຕົ້ນກ້ວຍກໍ່ໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພໄດ້ເຊັນກັນ

ໃບຕົ້ນກ້ວຍ ຫຼື ໃບຕອງ:

ສະໄໝກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີພາດສະຕິກ ຄົນໂບຮານມັກໃຊ້ໃບຕອງເປັນພາຊະນະແທນຈານເຂົ້າແລະຍັງນຳມາໃຊ້ຫໍ່ອາຫານ ຫຼືເຮັດເຄື່ອງປະດິດ ເຊັ່ນ ກະທົງ ບາຍສີ

ດອກຫຼື່ປີກ້ວຍ:

ສ່ວນຊໍ່ດອກຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ອັນປະກອບດ້ວຍດອກທີ່ຖືກຫຸ້ມຢູ່ພາຍໃນດ້ວຍໃບສີແດງຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະເປັນກາບຊ້ອນກັນຈົນສຸດປາຍຊໍ່ ສ່ວນຫຼາຍນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ຫຼື່ ໃຊ້ບຳລຸງນ້ຳນົມຂອງແມ່ລຸກອ່ອນ

ໝາກກ້ວຍ:

ໃຊ້ກີນໄດ້ທັງອ່ອນ ແກ່ ແລະສຸກ ຖ້າໝາກທີ່ຍັງອ່ອນສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳມາເຮັດກ້ວຍສາບໄດ້ ສ່ວນກ້ວຍທີ່ສຸກດີແລ້ວສາມາດນໍາມາກີນໄດ້ເລີຍ ການກີນກ້ວຍສຸກມີຜົນດີຫຼາຍ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *