Breaking News

ຂ່າວດ່ວນ ຫົວພັນ! ຂະຫຍາຍເວລາລ໋ອກດາວ ເຖິງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021

ຫົວພັນ! ຂະຫຍາຍເວລາລ໋ອກດາວ ເຖິງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021

ໂດຍໄດ້ໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດການເດີນທາງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງແຂວງທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງເຂົ້າແຂວງຫົວພັນ, ຍົກເວັ້ນຄົນ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ມີຖິ່ນຖານຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ

ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ວງວດ ( ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູນກັກຈຳກັດບໍລິເວນໃຫ້ຄົບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້)

ສ່ວນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຢູ່ຈຸດກວດກາ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍໂຊເຟີລົດຢູ່ ຈຸດກວດກາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ ເວລາ 13 ໂມງ 00 ຂອງວັນທີ 25/09/2021 ຫາ ເວລາ 24 ໂມງ 00 ຂອງວັນທີ 04/10/2021 ນີ້

 

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.