ວາງຢາໃນເຄື່ອງດື່ມກໍາລັງລະບາດ ມາຮູ້ເທົ່າທັນຢາເສຍສາວ

ຮູ້ເທົ່າທັນຢາເສຍສາວ ເປັນແນວໃດເພາະຫາກກິນເກີນຂະໜາດອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ເລີຍ
ຈາກທີ່ຂ້ອຍຍິນຂ່າວຢ່າເສຍສາວທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເສຍທ່າໄປມີຫຍັງກັບຜູ້ຊາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວມາຫລາຍຄົນ ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສາວໆ ສາຍງານລ້ຽງທີມັກທ່ຽວກາງຄືນ ຈື່ງນຳຂໍ້ມູນຂອງຢາເສຍສາວ ຫຼືຢາເສຍຕົວໃຫ້ຮູ້ຈັກພ້ອມດ້ວຍວິທີເບີ່ງແຍ່ງຕົວເອງໃຫ້ຮອດປອດໄພຈາກການຖືກວາງຢາມາຝາກຢາເສຍສາວແມ່ນຫຍັງ

ຢາເສຍສາວ ທີເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວກັນນັ້ນ ແທ້ໆ ແລ້ວເປັນການນຳຢາຫຼືສານເຄມີບາງປະເທດມາໃຊ້ໃນທາງທີຜິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍຮູ້ສຶກມືນເມົາ ບໍ່ໄດ້ສະຕິ ເພື່ອຫວັງລວນລາມຫຼືລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ເຊັ່ນ

  • ຢາອັນປຣາໂຊແລມ ເຊິ່ງປົກກະຕິຖືກໃຊ້ເປັນຢາກຸ່ມຕ້ານອາການຊື່ມເສົ້າ
  • ຢາມິດາໂຊແລມ ຫລືໂດມິຄຸມ ເປັນກຸ່ມຢາລະງັບປະສາດ ຮັກສາອາການນອນບໍ່ລັບ
  • ຢາຟຣູໄນຕຣາຊີແປມ ຫລືຊື່ການຄ້າ ໂຣຮີບນອລ (Rohypnol) ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບ
  • ສານ GHB ( gamma-Hydroxybutyric) ມີຜົນອອກກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ຮູ້ສຶກມວນ ໂດຍໃນທາງການແພດມັກຈະໃຊ້ຢາ GHB ໃນການວາງຢາສະລົບເພື່ອຜ່າຕັດ ເກີດລູກ ຫລືໃຊ້ຮັກສາໂລກທາງຈິດຕະເວບບາງຊະນິດເຊັ່ນ ໂລກເຫງົາຫລັບ ໂລກພິດເຫຼົ້າ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນສານ GHB ຖືກຖອນອອກຈາກບັນຊີຢາຕັ້ງແຕ່ປີ ແລ້ວ 1990 ແລະຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມວັດຖຸອອກອິດຕໍ່ຈິດແລະປະສາດ ປະເທດ 1 ຫາກເສບຫຼືມີໄວ້ໃນຄອບຄອງຈະມີທັງໂທດປັບແລະຈຳຄຸກທັງມີລັກສະນະຂອງຢາເສຍສາວຈະມີທັງໃນຮູບແບບເມັດຢາຊະນິດຜົງ ແລະ ຊະນິດແຫລວໃສ່ ມີລົດເຂັ້ມເລັກນ້ອຍຈຶ່ງລະລາຍງ່າຍກັບເຄື່ອງດື່ມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມັກອອກລິດໄດ້ໄວບໍ່ເກີນ 30 ນາທີຫຼັງຈາກກິນຢາ ຢາເສຍສາວຖືກວາງຢາແລ້ວອາການເປັນແນວໃດ ຢ່າເສຍສາວ ອາການສະແດງຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍອາກາດສະແດງຈະມີດັ່ງນີ້

  1. ຫາກໄດ້ຮັບປະລິມານຢາບໍ່ຫລາຍ ໃນຊ່ວງ 5-10 ນາທີທຳອິດຈະມີອາການມື່ນງົງ ເຫງົາຊື່ມ ປວດຮາກ ຮາກໄປມາລຳບາກ
  2. ເລີມບໍ່ມີສະຕິ ແລະ ອາດຮູ້ສຶກຕອນດື່ມແອວກໍຣໍ ແຮງດື່ມແອວກໍຣໍເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຮ້ອນວູບວາບ ຮ້ອນຈົນຢາກຖອດເສື້ອຜ້າອອກ ກໍລະນີເປັນຢາ GHB ຫາກກິນບົນກັບເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຣໍ ຈະມີອາການປວດຮາກ ແນນໜ້າເອີກຫາຍໃຈລຳບາກ ຫາກກິນເກີນຂະໜາດອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ
  3. ໃນກໍລະນີທີໄດ້ຮັບຢາໃນປະລິມານຫລາຍ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫາຍໃຈໝົດສະຕິ
  4. ຫາກໄດ້ຮັບຢາເສຍສາວບົນກັບຢາເສບຕິດຊະນິດອື່ນໆອາດເຮັດໃຫ້ອາການໜັກຂຶ້ນໄດ້
  5. ຄົນຖືກວາງຢາຕົວນີ້ເຂົ້າໄປອາດສູນເສຍຄວາມຊົງຈຳໄປຊົ່ວຂະນະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈື່ເຫດການທີເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແນວໃດກໍຕາມ ຫາກສົ່ງໄສວ່າຢາເສຍສາວກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດໄດ້ແນວໃດ ທາງເທສັບກະພົງຄັກດີ້ ສະງ່າຄີ ໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ ຢາດສຍສາວມີລິດກະຕຸ່ນການໄຫລວຽນໂລຫິດແລະອະໄວຍະວະເພດຍິງກໍມີເສັນເລືອດຢູ່ຫຼາຍ ຈຶງອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການວາບວາມ ຮູ້ສຶກຢາກມີເພດສຳພັນໄດ້ ທັງນີ້ ຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຢາເສຍສາວເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ອາດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກຢາປະເທດນີ້ມີລິດກົດການຫາຍໃຈ

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.