Breaking News

ຕົ້ນໄມ້ 7 ຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຄວນປູກໄວ້ເຮືອນ

“ຕົ້ນໄມ້ 7 ຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຄວນປູກໄວ້ເຮືອນ” ທີ່ຄົນບູຮານ ແລະ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ປູກຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ເຮືອນ, ເຊິ່ງຈາກທີ່ເບິ່ງແລ້ວ ຄິດວ່າຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ ແລະບໍ່ປູກໄວ້ໃນເຮືອນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍມີຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດ ທີ່ເຮົາອາດຈະແປກໃຈ ຫຼື ຫາກໍຮູ້ວ່າບໍ່ຄວນປູກໄວ້ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງກໍເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

1.ຕົ້ນໂພ: ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ອັບປະມຸງຄຸນ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນປູກໄວ້ເຮືອນ ເພາະເຊື່ອກັນວ່າຕົ້ນໂພເປັນຕົ້ນໄມ້ສັກສິດ ເໝາະທີ່ຈະປູກຕາມວັດ ຫຼືສະຖານທີ່ສັກສິດຫຼາຍກວ່າ

2 ຕົ້ນໄຊ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເຊື່ອກັນວ່າ ມີເທວະດາສະຖິດຢູ່ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເອົາມາປູກໄວ້ໃນບໍລິເວນເຮືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນໄຊຈະບໍ່ໄດ້ນໍາເລື່ອງຮ້າຍໆເຂົ້າມາໃນເຮືອນກໍຕາມ

3.ຕົ້ນຍາງ: ຖືເປັນຕົ້ນໄມ້ອັບປະມຸງຄຸນ ຫາກນຳມາປູກໃນບໍລິເວນເຮືອນ ເຊື່ອວ່າຈະຕົ້ນຍາງມັກເອົາໄປເຮັດໂລງສົບ ຈຶ່ງປຽບສະເໝືອນການເລັ່ງຄວາມຕາຍໃຫ້ຕົນເອງ

4.ຕົ້ນດອກຮັກ: ທີ່ບໍ່ປູກຕົ້ນດອກຮັກໄວ້ພາຍໃນເຮືອນ ເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຫຼາຍໃຈ, ນອກຈາກນີ້ຢາງຂອງດອກຮັກຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາ

5.ຕົ້ນແຄນ: ຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາດົນນານວ່າ ພາຍໃນຕົ້ນແຄນມີວິນຍານສິງສະຖິດຢູ່ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນເອົາຕົ້ນແຄນມາປູກໄວ້ໃນເຮືອນ

6.ຕົ້ນພ້າວ: ເກືອບຈະທຸກເຮືອນຕ້ອງມີໄວ້ຕົ້ນໜຶ່ງ ຫຼືສອງຕົ້ນ ເພາະປູກໄວ້ກິນໝາກ ແຕ່ຖ້າທ່ານປູກໄວ້ໃກ້ເຮືອນຫຼາຍ ເຊື່ອວ່າບໍ່ດີ ເພາະຈະເວລາໝາກມັກແກ່ຈະຫຼົ່ນລົງມາໃສ່ຫຼັງຄາເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ຫຼັງຄາບ້ານເປ່ເພ

7.ຕົ້ນກະຖິນມະໂລງ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮົ່ມເຢັນດີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີບົ້ງທີ່ຄອຍເຈາະກິນກິ່ງກ້ານຂອງມັນຕະຫຼອດ ເຮັດໃຫ້ກິ່ງຫັກງ່າຍ ແລະມີດອກທີ່ເມື່ອຖືກລົມພັດກໍຈະເປັນລະອອງເກສອນພັດໄປຕາມສາຍລົມອີກ ແລະເຮັດໃຫ້ຮົກຕ້ອງໄດ້ປັດກວດຕະຫຼອດ, ຫາກໃຜທີ່ມັກເປັນພູມແພ້ຈະເກີດອາການແພ້ງ່າຍ

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *