Breaking News

ອາບນໍ້າຜິດວິທີ ສ່ຽງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ

ມີການແຊຣຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດວ່າ ຖ້າຫາກອາບນໍ້າໂດຍຖອກນໍ້າຈາກຫົວກ່ອນຈະສ່ຽງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກເພາະການຖອກນໍ້າໃສ່ຫົວຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນຂຶ້ນໄປສູ່ສະໝອງຢ່າງວ່ອງໄວ

ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວປັດໄຈສ່ຽງໃນການເກີດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກບໍ່ກ່ຽວກັບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນລັກສະນະແບບນີ້ ແລະ ການຖອກ ນໍ້າທີ່ຫົວກ່ອນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນວ່ອງໄວຢ່າງທີ່ເຮົາເວົ້າໄວ້ ເພາະອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າທີ່ເຮົາ ໃຊ້ອາບມັນບໍ່ໄດ້ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຫຼາຍ ແລະ ເຖິງຈະມີອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນແທ້ໆ ກໍບໍ່ກ່ຽວກັບອາການເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກອີກ.

ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ?
ໂລກເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງມີສາເຫດມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຢູ່ໃນພາວະຂາດເລືອດ ໂດຍອາດເກີດຈາກການທີ່ຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼື ອຸດຕັນຈາກການທີ່ມີເລືອດກ້າມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໄຂມັນທີ່ສະສົມ ເປັນເວລາດົນເຂົ້າໄປຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ຈະເຂົ້າໄປລ້ຽງສະໝອງ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *