Breaking News

ແມ່ໂພສ໌: ຄວາມຍຸດຕິທຳຢູ່ໃສ່ ລູກເກີດມາເສຍຊີວິດ ຍ້ອນແພດໝໍຖືເບົາ

ກ່ອນອື່ນຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈເດີ…​ ເນື້ອຫານີ້ເປັນຄົນລາວຂຽນ ແຕ່ໃຊ້ພາສາໄທ ທຸກຄົນຈົ່ງອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈເດີ້​ ເຊິ່ງ​ແມ່ມານໄດ້ໂພສ໌ດັ່ງນີ້:

😭ความยุดติทำยู่ใส😭ชีวิตน้อยๆที่พ้อมจะมามืนตาเบี่งโลกต้องมาจากไปด้วยเหตกานแบบนี้ แม่จะมาขอเล่าเลื่องลาวจากปะสบกานแม่ ที่ได้ไปเกีดลูกในวันที่9เดือนตุลา ผ่าน ได้3-4มื้อนี้ แล้วลูกของแม่ได้เสยชีวิต ย้อนความถือเบาของแพดหมอในโรงหมอแห่งหนื่ง

ในตอนเช้าของวันที่9เวลา5โมงแม่ได้ไปโรงหมอบอกหมอว่าเจ็บท้อง หมอกะกวดปากมดลูกให้ว่าเปีดเช็นเดียว ตวจกานเตั้นของหัวใจเดักกะปกกะติทุกย่าง แล้วหมอกะบอกว่าให้กับไปพักยู่เรือนก่อนกะได้ เพราะว่ายังอีกดนยู่จื่งรอดเวลาเกีด แม่นี้กะได้กับมาเรือนย้อนบ่ทันเจ็บแรงนำ

พอกับมาเรือนแล้วได้กับไปโรงหมออีกรอบเพื่อให้หมอกวดอีกครั้ง หมอกะบอกว่า หากะเปีด2เช็น อีกปะมานตอนบ่ายๆหลือตอนแลงจื่งสิเกีด หมอเลียบอกว่าให้กับเมือเรือนก่อนจื่งสิสะดวกเพราะยู่โรงหมอมันจะเรัดให้แม่ยู่ยากบ่อสะดวกสะบาย เพราะยังอีกดนจื่งรอดเวลาเกีด

แม่นี้กะได้กับมาเรือนอีกครั้ง พอมารอดตอนท่ๅงแม่เจ็บท้องแรงปั้นถี่เข้า แม่ได้กับไปโรงหมออีกเทื่อปะมานเวลา12โมงพะยาบานกะได้วัดแทกหัวใจเด็กเตั้นปกกะติดี และกะจกเบี่งปากช่องคลอด บอกว่าเปีด4เช็น แม่นี้กะเรี่มเจ็บถี่เข้าถี่เข้า อดบ่ไหว แม่กะร้องพะยาบาลมาถามว่าอีกดนบอ พะยาบาลกะบอกให้แม่นี้นอนยู่ตๅงถ้าเกีด แม่นี้กะนอนเจ็บยู่ตๅงและเจ็บถี่เข้าจนสิหายใจบ่ออก กะเลียถามพะยาบาลว่า

ข้อยนี้สิเกีดเองได้ยู่เบาะ ข้อยสิบ่อเป็นหยังเบาะ ข้อยเจ็บแรงหายใจบ่อออก สิบ่ไหวแล้ว ถ้าออกบ่ได้ให้นำส่งข้อยไปผ่าออกข้อยสิบ่ไหวแล้ว พะยาบาลที่ยู่นำข้อยในตอนนั้นกะตอบมาว่า อดเอา ออกได้ยู่ดอกย่าสุร้องย่าสุคาง บอกข้อยแบบนี้ จักหน้อยลูกเจ้าสิขาด อกชี ข้อยกะอด ข้อยอดจนนาทีสุดท้ายนอนยู่ตๅงนั้น แล้วน้ำป่าแตกออกมาปานถอกน้ำออกจากคุ แล้วพะยาบาลกะจกเบี่งบอกว่าอดเอาอีกจักหน้อย หากะเปีด9เช็น

ข้อยกะร้องบอกบ่สิบ่ไหวแล้ว พะยาบาลกะจกอีกเทื่อ1แล้วบอกว่าแห่ไหลออกมา พะยาบาลคนนั้นกะบอกให้คนไปร้องแพดมา และกะไล่ให้ยาดทุกคนออกไปยู่นอก แล้วปะจักหน้อยแพดคนนั้นกะเข้ามา พ้อมกัน3-4คนลวมทังพะยาบาลที่ยู่นำข้อยเป็น5คน พะยาบาลคนนั้นถามแพดผู้ชายว่าแห่ไหลออก สิบ่อเป็นหยังบอ แพดผู้ชายกะบอกว่าบ่เป็นหยัง ละกะพากันเตียมมีดเตียมอุปะกอนออกมา ใส่น้ำเกือให้ข้อย1ปุก ละกะนั่งเบี่งข้อยเบั่ง มีพะยาบานน้อยยืนยู่ข้างเตียงข้อย บอกให้ข้อยปวดเบั่งละเบั่งโลดเดี

ข้อยกะเบั่ง แล้วพะยาบานอีกคนกะจกเบี่ง และกะบอกให้เบั่งเลียเดีคันปวดเบั่ง ข้อยกะพะยายามเบั่ง ข้อยเบั่งจนสุดชั่วลมหายใจจนสิขาดใจ หายใจกะบ่ยากออก จนสิสะบั้นม้อยไปคาว1พะยาบาลกะเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าข้อย ข้อยกะมีแขงขื่นหน่อย1 เลียถามแพดว่าคือนานออกแท้ สิเบิดแรงแล้ว แพดกะว่าอดเอา ถ้าปวดชวนเบั่งให้พะยายามเบั่งโลด แพดหมอกะพากันนั่งเบี่งข้อยเบั่ง จนเกือบ1ชั่วโมง ข้อยรู้สืกว่ามันสิออกแล้วแพดกะเข้ามาตัดปากช่องคลอด แล้วกะบอกให้ข้อยเบั่งต่อ ตอนนั้นข้อยสิบ่ไหวแล้ว

ข้อยกะกัดแข้วอดเบั่ง เบั่งต่ออีก6-7เทื่อแล้วหมอกะมาข่มท้องแล้วลูกกะไหลออกมา หมอเอาลูกมาใส่เอีกหน่อย1ละกะเอาไปตบหลัง จับตีนย่อนหัวลง แล้วพะยาบานคน1กะยู้ถังอกชีมาว่าสิใส่ให้คนน้อย ในตอนนั้นไฟกะดับปุบ หลังจากนั้นกะบ่ได้ใส่อกชีให้คนน้อย และกะปัมหัวใจเด็ก ตบหลัง จนได้ปะมาน30นาทีจื่งเห็นหมอให้คนหามเอาอกชีสำรองเข้ามาในห้องเกีด หลังจากนั้นหมอกะช่วยลูกข้อยจนนาทีสุดท้ายยังบ่ฟื้น

หมอเลียให้พะยาบานไปร้องเอายาดเอาพ่อเด็กเข้ามา แล้วบอกว่าพะยายามช่วยสุดความสามาดแล้ว 😭บอกให้คนที่ไปนำข้อยแปะโป้ ลุล่วงกานเสยชีวิตของเด็ก ทังที่พ่อกับแม่บ่ทันได้แปะ และกะบ่อะทิบายว่าเด็กเสยย้อนหยัง หมอกะพากันออกไปจากห้องคลอดจนหมดแล้วกะถามว่าสิเอาเมือเลียบอ แล้วกะห่อสบลูกใส่แกัดให้ หลังจากนั้นข้อยกะนอนดอยยู่ตๅงมีพะยาบานคน1เอายามาให้กินแล้วก็บอกว่าถ้าย่ๅวรอด3เทื่อบ่มีอากานวินหัวให้กับบ้านได้

หลังจากนั้นข้อยกะย่ๅว3เทื่อ ยื่นเงีนให้พะยาบานคนนั้น250.000กีบแล้วข้อยก็ออกมา ใบออกโรงหมอกะบ่เรัดให้ ใบยั้งยืนกานตายของลูก เอกะสานอีหยังกะบ่มีให้จักย่างแม้แต่คำอะทิบายกานตายของลูกกะบ่อบอกให้ผู้เป็นพ่อกับแม่ฟังว่าตายย้อนสาเหดใด ทุกคนคิดว่ามันสมควรแล้วบอที่แพดหมอเรัดแบบนี้ มันยุดติทำต่อชีวิตน้อยๆ คนๆ1แล้วบอ เอกะสานติดตามคนเจ็บกะไปคุมให้คนอื่นเช็นที่บ่อแม่นพ่อและแม่ บอกว่าใผเช็นกะได้ ถ้าหากว่าแม่นี้ตาย ใผเช็นยอมรับกะได้บอ😭😭😭 ความยุดติทำยู่ใส หาบ่อเห็นเลีย😭

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.