Breaking News

ຂໍ້ມູນ​ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ ຈາກໂຄວິດ ຢູ່ສປປ ລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

RIP ຂໍ້ມູນ​ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ ຈາກໂຄວິດ ຢູ່ສປປ ລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 13 ຕຸລາ 2021

1 ເພດຍິງ ອາຍຸ 45 ປີ ວ່າງງານ.​ • ບ້ານ ໂນນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ.• ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຫາກໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ. ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ 1 ເຂັມ, Sinopharm. ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍຕໍາຫລວດ ພົuວ່າເລືອດຈາງ ່ ທ່ານຫມໍໄດ້ແນະນໍາໄປໄສ່ເລືອດຢໂຮງຫມໍສູນກາງ

• 25 ກັນຍາ 2021 ໄປກວດຢູມະໂຫສົດແລ້ວໄດ້ກັກຢູ່ຫ້ອງແຍກປ່ຽວ,^ 28 ກັນຍາ 2021 ໄດ້ຜົນກວດຢັ້ງຢືນເປັນ COVID-19 ແລ້ວ ຍ້າຍມາໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ. ່° 28ກັນຍາ -12 ຕຸລາ 2021 ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍ ່° 12 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 12:20 ໂມງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

2 – ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 80 ປີ, ຜ່ານປາກແຮດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ,• ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເສັ້ນເລືອດສະຫນອງແຕກ ຜ່າຕັດມາໄດ້ 6 ປີແລ້ວ, ຄົນເຈັບມີຊັກ່_ ແຕ່ບໍ່ກິນຢາປະຈາ ແລະ ຄວບຄຸມຊັກບໍ່ໄດ້ • ມີປະຫວັດສາດໃກ້ຊິດກັuຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອທັງຫມົດ ມີ 5 ຄ໌ນ

• 7 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າໂຮງຫມໍພາກສະຫນາມສູນຝຶກູວິຊາຊີບຄົນພິການສີເກີດ – ນໍາເມຍຂອງ ຍ້ອນວ່າ ເມຍ, ລູກ ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອີກຢ່າງຫນື່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນເຈັບ ທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້.

• 8 ຕຸລາ 2021: ຜົນກວດອອກມາແມ່ນພົບເຊືອ 7-13 ຕຸລາ 2021 ນອນຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 07 ມື້ ່° 13 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 5:00 ໂມງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.