ຕ້ອງເກັ່ງໃຫ້ໄດ້ ຄົນໃຈຮ້າຍມັນຫລາຍ ຄົນ 6 ປະເພດເຂົ້າມາທົດສອບໃຈເຈົ້າ

ຄົນ 6 ປະເພດຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຊ່ວຍເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າໃຈຂອງເຈົ້າ ເຂັມແຂງພຽງໃດ ວ່າໃຈຂອງເຈົ້າເກັ່ງພໍທີ່ຈະຍືນຍັດແລະເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນນານາຊະນິດ ວ່າໃຈຂອງເຈົ້າພ້ອມຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າເອງ

1. ຈອມກິນແຮງ

ລັກສະນະເດັ່ນ: ເຂົາຈະກັນທຸກຢ່າງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກ ຍາກທີ່ຈະສະເໝີຕົວເຂົ້າຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ ແມ້ແຕ່ໃນກຸ່ມທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ່້ບໍ່ຖືກເຫມົາລວມເຂົ້າໄປເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາ

ບົດພິສູດໃຈ: ໃຈທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ ມີເມດຕາແລະໂອບອ້ອມອາຮີ ຄິດຮອດໃຈເຂົາຄົນນັ້ນ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂົາຈະຍອມເປີດໃຈອອກ

2. ຈອມບົງການ

ລັກສະນະເດັ່ນ: ເຂົາມັກເຫັນທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງ ເຂົາມັກການປະເຊີນໜ້າເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ແລະພ້ອມທີ່ຈະນຳເຈົ້າຂຶ້ນຂຽງແລະຫັ່ນເປັນຊິ້ນໆ ເມື່ອເກີດຂໍ້ຜິດພາດຕໍ່ໜ້າສຳນັກ.

ບົດພິສູດໃຈ: ໃຈທີ່ສະຫງົບນິ່ງແລະອ່ອນສຸຂະພາບ ໃຈທີ່ອົດທົນແລະລໍຖ້າຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມໃນການໂຕ້ຕອບ.

3. ຈອມຫລັກຫລັງ

ລັກສະນະເດັ່ນ: ເຂົາເກັ່ງໃນການເວົ້າເຖິງຄົນອື່ນໃນແງ່ລົບ ເພື່ອເສີມພາບລັກສະນະຂອງຕົນເອງ ມັກເປັນເຈົ້າກຳຂ່າວລື ແຕ່ຈະຫລົບເຂົ້າຫລັງສາກທັນທີເມື່ອຄວາມຈິງຖືກເປີດເຜີຍ.

ບົດພິສູດໃຈ: ໃຈທີ່ຊື່ຕົງແລະຍືດໝັ້ນໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະໄດ້ຍືນຍັດໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ່ຄວາມຈິງເປັນເຄື່ອງພິສູດທຸກສິ່ງ.

4. ຈອມຕີໂພຍຕີພາຍ

ລັກສະນະເດັ່ນ: ເຂົາເປັນຄົນອ່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ແຍກແຍະເລື່ອງງານແລະເລື່ອງສ່ວນຕົວ ມັກຮັບປາກໃນສິ່ງທີ່ເກີນກຳລັງ ແລະ ໂທດຫັ້ນໂທດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຕົວເອງ ເມື່ອບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້.

ບົດພິສູດໃຈ: ໃຈກະລຸນາ ເພາະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍການຊ່ວຍຄິດ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ເກີດສະຕິດ ຄິດໄດ້ວ່າສິ່ງໃດສຳຄັນ ແລະ ຈັດລຳດັບຂອງສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກ່ອນຫລັງ.

5. ຈອມປຣາດ

ລັກສະນະເດັນ: ເຂົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈຕົວເອງສູງຈົນ ມັກຈະຕັດສິນຜູ້ອື່ນ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນປະຕິເສດ ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນໄວ້ກ່ອນແມ້ເຂົາອາດຄິດໄດ້ໃນພາຍຫລັງວ່າ ຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນດີກວ່າ ຂອງຕົນເອງກໍ່ຕາມ

ບົດພູສູດໃຈ: ໃຈທີ່ກວ້າງ ແລະ ພ້ອມຮັບຟັງ ເພາະວິທີທີ່ໄດ້ຜົນໃນການເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ພາຍໃນໃຈຄົນເຫລົ່ານີ້ຄື ທີ່ທີໃນການຮັບຟັງຢ່າງຈິງໃຈແລະດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ

6. ຈອມຕິ

ລັກສະນະເດັ່ນ: ເຂົາຈະຕິທຸກຢ່າງໃນຊີວິດທັ້ງທີ່ກ່ຽວແລະບໍ່ກ່ຽວກັບຕົວເອງ ການບົ່ນເປັນແນວທາງຫລັກຂອງເຂົາໃນການຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດດ້ານລົບໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຮອບຂ້າງ

ບົດພິສູດໃຈ: ໃຈອຸເບກຂາ ທີ່ວາງເສີຍຕໍ່ຄວາມຄິດດ້ານລົບ ໃຈທີ່ຕະຫນັກຮູ້ແລະໂຕ້ຕອບດ້ວຍພະລັງຄິດບວກຢ່າງອົດທົນ ແລະ ມີສິນລະປະ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.