ສາລະໜ້າຮູ້

ວິທີໄລ່ຍຸງ ງ່າຍທີ່ສຸດ ພຽງ ສະບູ່ການົກແກ້ວ, ນ້ຳຕານ , ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ (ມີຄຼີບ ສອນໃຫ້ )


ປັດຈຸບັນພາະຍາດທີ່ເກີດຈາກຍຸງແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຄືໄຂ້ເລືອດອອກ. ເຕັມທີ່ທີ່ເຮົານອນໃນມຸງກໍ່ຍັງບໍສາມາດກຳຈັດໄດ້ ຫຼື ຫລີກເວັ້ນໄດ້ຂາກພະຍາດຮ້າຍແຮງຈາກຍຸງໄດ້ ເພາະເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນມຸງຕະຫຼອດ. ແຕ່ບັນຫາທີ່ຫນັກທີ່ສຸດຄືເດັກນ້ອຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ປ້ອງກັນຕົວເອງເລີຍ.

ຖ້າຄອບຄົວທ່ານຢູ່ໃກ້ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນມີຍຸງຫຼາຍກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຍຕໍການຕິດພະຍາດຈາກຍຸງໄດ້. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະແນະນຳວິທີໄລ່ຍຸງ ແບບງ່າຍໆ ມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳກັນ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

# ກຽມອຸປະກອນ

1. ສະບູນົກກາແກ້ວຫອມ

2. ກະຕຸກຢາງ ຫຼືໃໍ້ກະຕູຸກນ້ຳມາຕັດເປັນຈອກ ຫລື ຈອກແກ້ວກະໄດ້

3. ມິດຕັດ

4. ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ

5. ນ້ຳຕານ

# ຂັ້ນຕອນການເຮັດ

ເອົາສະບູການົກແກ້ວມາຊວຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເອົາສ່ວນທີ່ເຮົາຊວຍໄດ້ນັ້ນມາໃສ່ລົງໄປໃນຈອກທີ່ເຮົາກຽມໄດ້ ແລ້ວ ກໍ່ ໃສ່ນ້ຳຕານ ປະມານ 3 ບ່ວງໂຕະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົານ້ຳສົ້ມສາຍຊູໃສ່ໃນລະດັບພໍດີ.

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສຳເລັດແລ້ວ. ເມື່ອເຮັດສຳເລັດແລ້ວເຮົາກໍເອົາໄປວາງໃສ່ຈຸດທີ່ມີຍຸງ ຫລື ວາງໃສ່ຫຼັງຕຽງນອນກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ການເຮັດແບບນີ້ແມ່ນຂະໄດ້ກີ່ນທີ່ຍຸງບໍ່ມັກຍຸງຂື່ງບໍ່ເຂົ້າມາໃຫ້ສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາໃສ່.

ລາຍລະອຍດແມ່ນມາເບີ່ງວີດີໂອ ວິທີເຮັດນຳກັນໄດ້ເລີຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button