Breaking News

ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ປະກາດ​ຫາພີ່ນ້ອງ

ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງລາວມາຮັບເອົາລາວແນ່ລາວມາຈາກເມືອງໜອງແຮດແຂວງຊຽງ

ຕອນນີ້ລາວບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຜຮູ້ຈັກລາວມາຮັບລາວແນ່ຫຼືມີບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ໃສ

ແນະນຳເອົາລາວໄປເຮັດວຽກແນ່!!!

ທີ່ມາ

ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງລາວມາຮັບເອົາລາວແນ່ລາວມາຈາກເມືອງໜອງແຮດແຂວງຊຽງ ຕອນນີ້ລາວບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຜຮູ້ຈັກລາວມາຮັບລາວແນ່ຫຼືມີບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ໃສແນະນຳເອົາລາວໄປເຮັດວຽກແນ່!!!

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.