Breaking News

ຂ່າວດີ ແຊບອກຕໍ່ ຮັບຄົນລີດເຄື່ຶອງ

ຮັບສະໝັກງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ໃຜສົນໃຈໄປເລີຍ ລີດເຄື່ອງ ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 1400$ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສົນໃຈລາຍລະອຽດຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ.

ເງີຶ່ອນໄຂສະໝັກງານ

-ເພດ: ຍິງ-ຊາຍ

-ອາຍຸ 20-30 ປີ (ໂສດ ຫຼີຶ ແຕ່ງງານບໍ່ຈຳກັດ)

-ລວງສູງ 1.58cm ຂີຶ້ນໄປ

-ລະດັບການສຶກສາ ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນຂີຶ້ນໄປ

-ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ, ດຸໝັ້ນ, ອົດທົນ, ຫ່າງກັນ ແລະ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ

ລາຍລະອຽດອ່ານລຸ່ມນີ້

About admin

Check Also

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບປະກາດສະນິຍະບັດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *