Breaking News

ມື້ນີ້ ນັກຮົບຊຸດຂາວຕິດເຊື້ອ +11 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ​ ຈຳນວນ​ 338 ກໍລະນີ

1. ພະນັກງານລັດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ສະຖາບັນ ສາສ: 1 ອົງການກວດກາລັດ: 1)2. ນັກການທູດ/ສະຖານທູດ/ອົງການ ສປຊ ມີ 1 ກໍລະນີ (ສະຖານທູດລກຸຊຳບວກ: 1)3. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 11 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານໄກສອນ105: 11)

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ກົມກິລາ: 14 ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນຫຼວງ: 1)5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 7 ກໍລະນີ (ກອງ ່ບັນຊາການທີ່ຕັ້ງ: 2, ກົມ 514: 1, ຕໍາຫລວດ ນະຄອນຫລວງ: 1, ປກສ ລົງຮາກຖານ: 1)

6. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ມີ 18 ກໍລະນີ (ນັກສຶກສາ ມຊ 4 ກໍລະນີ) 7. ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 19 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດສະພານທອງເຫນືອ: 1 ຕະຫລາດທົ່ງພານທອງ:1, ຕະຫລາດລາວອົດຊີ: 2,.. ຕະຫລາດໄຊສະຫວ່າງ: 1 , ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້: 1, ໄອ , ເດຍຝ່າຍ: 1).

່ 8. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ ມີ 10 ກໍລະນີ (ທະນາຄານ JDB, ບໍລິສັດ TSB: 1, ບໍລິສັດຮຸ່ງອາລຸນ: 1, ບໍລິສັດ ETL, ໂອດ້ຽນມໍ: 2). 9. ໂຮງງານ ມີ 23 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ CKL: 20, ໂຮງ ພິມບ້ານໂນນແກ້ວ: 1, ໂຮງງານຂ້າສັດຫ້ວຍຫົງ: 2 )

10. ໂຮງແຮມ ມີ 1 ກໍລະນີ (ພະນັກງານໂຮງແຮມ ນະຄອນສັກ) 11. ເຮັດວຽກ Online ມີ 1 ກໍລະນີ​ 12. ພະນັກງານອະນາໄມມີ 1 ກໍລະນີ (ຢູ່ກະຊວງການເງິນ: 1) 13. ຫວ່າງງານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 2)

14. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 10 ກໍລະນີ​ 15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 45 ກໍລະນີ​ 16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 176 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ພະຍຸເຂົ້າເສຍຫາຍທັງຖຽງນາ ຫັກ-ປິ້ນ, ກະເບື້ອງ-ສັງກະສີ, ຫຼັງຄາເຮືອນ, ເຫຼົ້າເຂົ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດ ແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ…

ການນໍາເມືອງອາດສະພອນ ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ຜົນເສຍເຫຍທີ່ເກີດຈາກ ລົມພະຍຸພັດສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ໂນນມີໄຊວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານ ມາ ທ່ານ ນາງ ບຸນທະລັງສີ ຄໍາມະນີວົງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.