Breaking News

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຊື້ ເຄື່ອງກວດໂຄວິດແບບໄວ ມາກວດເອງ

ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຊື້ ເຄື່ອງກວດແບບໄວ ມາກວດໂຄວິດ-19 ເອງຢູ່ເຮືຶອນ​ ທີດັ່ງນີ້:

ເຄື່ອງກອດທີ່ນິຂາຍແບບຊະຊາຍມີຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຊະນິດໃດໄດ້ ມາດຕະຖານສາກົນ

ເຄື່ອງກວດທີ່ເຫັນໂຄສະນາຂາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຂອງ ອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ບັນດາເຣຶ່ອງກວດແບບໄວທັງຫມົດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ມິເຣຶ່ອງຊະນິດໃດທີ່ໃຫ້ ່ຜົນຖຶກຕ້ອງ 100% ຫມາຍຄວາມວ່າ ສາມາດຜິດພາດໄດ້ສູງ

ບຸກຄົນທີ່ຊື້ມາກວດເອງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊໍານານ ຊຶ່ງອາດເກັບຕົວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຈຸດ ເຮັດໃຫ້ຜົນກວດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການຖິ່ນເຄື່ອງກວດນັ້ນລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອກ່ອນ ແມ່ນເປັນການຖິ້ມທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ເພາະເຣຶ່ອງກວດທີ່ມີເຊື້ອນັ້ນ

ອາດຈະກາຍເປັນແຫລ່ງແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄວ ແລະ ລາມເປັນວົງ ກວ້າງໄດ້ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ອາດແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

About admin

Check Also

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *