ສາລະໜ້າຮູ້

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຊື້ ເຄື່ອງກວດໂຄວິດແບບໄວ ມາກວດເອງ

ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຊື້ ເຄື່ອງກວດແບບໄວ ມາກວດໂຄວິດ-19 ເອງຢູ່ເຮືຶອນ​ ທີດັ່ງນີ້:

ເຄື່ອງກອດທີ່ນິຂາຍແບບຊະຊາຍມີຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຊະນິດໃດໄດ້ ມາດຕະຖານສາກົນ

ເຄື່ອງກວດທີ່ເຫັນໂຄສະນາຂາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຂອງ ອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ບັນດາເຣຶ່ອງກວດແບບໄວທັງຫມົດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ມິເຣຶ່ອງຊະນິດໃດທີ່ໃຫ້ ່ຜົນຖຶກຕ້ອງ 100% ຫມາຍຄວາມວ່າ ສາມາດຜິດພາດໄດ້ສູງ

ບຸກຄົນທີ່ຊື້ມາກວດເອງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊໍານານ ຊຶ່ງອາດເກັບຕົວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຈຸດ ເຮັດໃຫ້ຜົນກວດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການຖິ່ນເຄື່ອງກວດນັ້ນລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອກ່ອນ ແມ່ນເປັນການຖິ້ມທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ເພາະເຣຶ່ອງກວດທີ່ມີເຊື້ອນັ້ນ

ອາດຈະກາຍເປັນແຫລ່ງແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄວ ແລະ ລາມເປັນວົງ ກວ້າງໄດ້ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ອາດແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button