Breaking News

ເອົາ​ແລ້ວ ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າ​ສິນເຊື່ອ ຕິດເຊື້ອ 1 ຄົນ

1. ນັກໂທດຈາກຄາຍຄຸມຂັງນາໃຫ ມີ 64 ກໍລະນີ.​ 2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 43 ກໍລະນີ ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນນາຍ10: 3, ຄູອາຈານ: 1. ກໍລະນີ)

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ – 31 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດຂຸດສາມບາດ: 2, ຕະຫລາດອິດຊີ: 2, ຕະຫຼາດສະພານທອງ: 1,ຕະຫຼາດໂນນຄໍ: 1, ຕະຫຼາດໄຮ່ຄຳ: 1)

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ກົມເຄມີ: 1, ໂຮງຫນໍ 103: 1) 5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 16 ກໍລະນີ (ໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ: 1, ບໍລິສັດ | ສີສົມບັດສິນເຊື້ອ: 1, ບໍລິສັດໂຊກດີການຢາ: 1, ບໍລິສັດ SOA: 2, ST ການຄາ: 1, ບໍລິສັດມະຫາ ,ທືນ: 1, )

6. ໂຮງງານ CKL ມີ 16 ກໍລະນີ. 7. ພະນັກງານລັດ ມີ 12 ກໍລະນີ (ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ: ່_1, ກະຊວງພາຍໃນ: 1, ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນຄຫຼ:1, ໄອຍະການສານປະຊາຊົນ: 1, ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ: 1, ກົມມາດຕາການວັດແທກ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ | ແຮ່: 1)

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ (ປກສ ກຸ່ມ4 ໂພນ,ຕ້ອງ: 1, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນຄຫຼ: 1, ປກສ ໄຊ| ທານີ:1) 9. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 2 (ໂຮງເຢັນ ແລະ ສ່ງເຄືອງ), ໂຮງຫມໍເສດຖາ: 1 (ບໍລິຫານ ການແພດ), ໂຮງເຫມມິດຕະພາບ: 1 (ພ/ງ ອະນາໄມ), ໂຮງ.ຫນໍ່ເມືອງໄຊທານີ: 2, ກູ້ໄພ: 1)

10. ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມີ 1 ກໍລະນີ 11. ຄລີນິກເສີມຄວາມງາມ ມີ 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ລະບຸຊື່), 12. ຫວ່າງງານ ມີ 41 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 3) : 13. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 7 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 63 ກໍລະນີ

15. ບໍລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 59 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.