Breaking News

Mark Zuckerberg ປະກາດປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’

Mark Zuckerberg ປະກາດຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’ ແຕ່ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນບໍລິສັດ ຍັງໃຊ້ຊື່ເກົ່າ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງການປ່ຽນຊື່, ປ່ຽນໜ້າຕາ ແລະ ການປ່ຽນຊື່ຂອງ Facebook.​

ຫຼ້າສຸດແມ່ນ Mark Zuckerberg ໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຊື່ໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດແມ່ຄື (Meta) ເພື່ອເປັນການສື່ເຖິງພາບລັກຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບບໍລິການໃໝ່ໆໃນອະນາຄົດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນກ້າວໄປສູ່ໃບໂລກໃຫມ່, ໂລກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ມ່ວນໄປກັບມັນ.

ຈາກນີ້ບໍລິສັດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ metaverse ເປັນອັນດັບທໍາອິດ.ສໍາລັບພາລະບົດບາດນີ້ແມ່ນເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີພື້ນຖານ,​ ແພລດຟອມສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືສ້າງສັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ Metaverse ມີຊີວິດ ແລະ ຈະປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານແອັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ໂດຍເຊື່ອວ່າ Metaverse ຈະສາມາດເປີດປະສົບການທາງສັງຄົມທີ່ດີກວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພາະພາຍໃຕ້ບໍລິສັດມີບໍລິການອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກເຟສບຸກ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊື່ນີ້ມີການປ່ຽນແປງ ມັນພຽງແຕ່ຈະປ່ຽນຊື່ຂອງບໍລິສັດແມ່ເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ແອັບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນເຄື່ອບໍລິສັດ ຈະໃຊ້ຊື່ເດີມເຊັ່ນ: Instagram, Facebook, WhatsApp ແລະ ອື່ນໆ ຍັງໃຊ້ຊື່ເດີມ.ຂໍ້ມູນຈາກ: @Mark Zuckerberg

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.