Breaking News

ເອົາ​ແລ້ວ Mini Big C ຕິດໂຄວິດ 1 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 361 ກໍລະນີ

1. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 43 ກໍລະນີ (ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ນ: 4, ຕະຫຼາດສວນມອນ: 3, ຕະຫຼາດລາວອ໋ກຊີ: 2, ຕະຫຼາດສະພານ ່ທອງ: 1, ເຈມາກໂພນຕ້ອງ: 1, Mini Big C ສີໄຄ: 1).

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 30 ກໍລະນີ ( ຄູ ອາຈານ: 2 ກໍລະນີ) 3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການ | – ເມືອງສີໂຄດ: 3, ທະຫານເມືອງສີສັດຕະນາກ: 1)

4. ໂຮງງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ ( ໂຮງງານ CKL: 13, ໂຮງ | ່ ງານກຽນວິໄລ: 2, ໂຮງງານທຣີໂອ: 1) 5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (514: 3, ປກສ ນະຄອນຫລວງ: 2)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 9. ່ກໍລະນີ (ບໍລິສັດມະຫະທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ: 2, ລັດ |ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດ Systemic IT solution: 1, ບໍລິສັດ IMC: 1, ບໍລິສັດ SKC: 1, 0 | ສັດຊ້າງລາວ ອອກແUUກໍ່ສ້າງ: 1 )

7. ຮ້ານຂາຍຢາ /ຄລີນິກເອກະຊົນ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຂາຍຢາ | ຄໍາຕັນ: 4, ຄຣີນິກບົວທອງ: 1, ຮ້ານຂາຍຢາໃສສະອາດ: 1) 8. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຫມີ , ່ເປັດກ້ຽວ: 5, ຮ້ານ green house: 1)

9. ພະນັກງານລັດ ມີ 4 ກໍລະນີ ່ 10. ພະນັກງານແພດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1. ແລະ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 1) ່ 11. ກໍາມະກອນ ມີ 9 ກໍລະນີ ( 1 ກໍລະນີລະບຸວ່າເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງຢູ່ໂຮງຮຽນເພຍວັດ)

12. ຫວ່າງງານ ມີ 35 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 6) 13. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 13 ກໍລະນີ |14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 91 ກໍລະນີ, 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 65 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.