Breaking News

ພະນັກງານ​ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ຕິດເຊື້ອ 32 ຄົນ​

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 361 ກໍລະນີ​ ປະຈຳວັນທີ່ 30 ຕຸລາ 2021

1. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 43 ກໍລະນີ (ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ນ: 4, ຕະຫຼາດສວນມອນ: 3, ຕະຫຼາດລາວອ໋ກຊີ: 2, ຕະຫຼາດສະພານ ່ທອງ: 1, ເຈມາກໂພນຕ້ອງ: 1, Mini Big C ສີໄຄ: 1).

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 30 ກໍລະນີ ( ຄູ ອາຈານ: 2 ກໍລະນີ) 3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການ | – ເມືອງສີໂຄດ: 3, ທະຫານເມືອງສີສັດຕະນາກ: 1)

4. ໂຮງງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ ( ໂຮງງານ CKL: 13, ໂຮງ | ່ ງານກຽນວິໄລ: 2, ໂຮງງານທຣີໂອ: 1) 5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (514: 3, ປກສ ນະຄອນຫລວງ: 2)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 9. ່ກໍລະນີ (ບໍລິສັດມະຫະທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ: 2, ລັດ |ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດ Systemic IT solution: 1, ບໍລິສັດ IMC: 1, ບໍລິສັດ SKC: 1, 0 | ສັດຊ້າງລາວ ອອກແUUກໍ່ສ້າງ: 1 )

7. ຮ້ານຂາຍຢາ /ຄລີນິກເອກະຊົນ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຂາຍຢາ | ຄໍາຕັນ: 4, ຄຣີນິກບົວທອງ: 1, ຮ້ານຂາຍຢາໃສສະອາດ: 1) 8. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຫມີ , ່ເປັດກ້ຽວ: 5, ຮ້ານ green house: 1)

9. ພະນັກງານລັດ ມີ 4 ກໍລະນີ ່ 10. ພະນັກງານແພດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1. ແລະ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 1) ່ 11. ກໍາມະກອນ ມີ 9 ກໍລະນີ ( 1 ກໍລະນີລະບຸວ່າເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງຢູ່ໂຮງຮຽນເພຍວັດ)

12. ຫວ່າງງານ ມີ 35 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 6) 13. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 13 ກໍລະນີ |14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 91 ກໍລະນີ, 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 65 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບປະກາດສະນິຍະບັດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *