Breaking News

ຂ່າວດີ ຄົນລາວສາມາດເຂົ້າປະເທດໄທໄດ້ແລ້ວ​ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ

ຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາດຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021

ໄທໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ປະເທດເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າໄປລາດຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ ຈາກ 46 ປະເທດເປັນ 63 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ ສປປ ລາວ

ເພີ່ມລາຍຊື່ ສປປລາວ ເຂົ້າໃນບັນດາປະເທດທີ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າລາດຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ, ເຊິ່ງຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມ ເງື່ອນໃຂຂອງ ລາດຊະອານາຈັກໄທທີ່ແຈ້ງ

ຄົນລາວເດີນທາງເຂົ້າໄທໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ ,ແຕ່ຖ້າຫາກເດີນທາງກັບປະເທດຕ້ອງໄດ້ກັກໂຕ 14ວັນ , ຕາມສະຖານະການເຂັ້ມງວດຂອງ ສປປລາວ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.