Breaking News

ຄັກແທ້! ເຮັດນໍ້າຢາໄລ່ແມງໄມ້ເອງ ດ້ວຍສະໜຸນໄພໃນຄົວເຮືອນ

ຫຼາຍຄອບຄົວ ອາດເຄີຍປະສົບກັບໄມ້ແມງຕ່າງໆ ທີ່ມັກເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະ ມົດ, ປວກ, ເພ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າທ່ານໃດປະສົບກັບບັນຫານີ້ ບໍ່ຕ້ອງກົງວົນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເພາະມື້ນີ້ ແອັດມິນ ມີວິທີກຳຈັດແມງໄມ້ ທີ່ສາມາດເຮັດໄວ້ໃຊ້ໄດ້ເອງ ບໍ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 2 ບ່ວງ; ເກືອ 2 ບ່ວງ; ຢາເສັ້ນ (ຢາສູບລາວ ທີ່ເປັນເສັ້ນ) 2 ກຳມື; ຂ່າແກ່ 1 ກຳມື ແລະ ນໍ້າສະອາດ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ໃຫ້ນຳເອົາຂ່າແກ່ທີ່ກຽມໄວ້ ມາຊອຍເປັນແວ່ນໆ ໃສ່ລົງໃນໝໍ້. ຈາກນັ້ນ. ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປ ໃຫ້ພໍຖ້ວມຂ່າກໍ່ພໍ ແລ້ວໃສ່ຢາເສັ້ນລົງໄປ ໂດຍກົດຟາເສັ້ນໃຫ້ຈົມລົງໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຈົນໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາໄປຕົ້ມຈົນຟົດ ຂ້ຽວຈົນສ່ວນປະສົມທັງໝົດກາຍເປັນສີນໍ້າຕານ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 10-15 ນາທີ. ເມື່ອຕົ້ມສຳເລັດແລ້ວ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າມາໃຊ້.

ນຳເອົາທີ່ຕອງໄວ້ໃສ່ໃນຕຸກສະເປ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ຕ້ອງການສີດພົ່ນໄດ້ປະມານ 7 ບ່ວງ. ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ເກືອ,ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ແລະ ນໍ້າສະອາດປະມານ 200 ມິນລີລິດ ປະສົມລົງໄປໃນກວດສະເປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັ່ນຕຸກສະເປເພື່ອໃຫ້ສ່ວນປະສົມທັງໝົດເຂົ້າກັນ ແລ້ວນຳໄປພົ່ນໄປຕາມບໍລິເວນທີ່ມີແມງໄມ້, ມົດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີບັນຫາ ຮບຮອງວ່າສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈ ຈະໝົດໄປ ບໍ່ກັບມາສ້າງຄວາມລຳຄານອີກ.

About admin

Check Also

ເຮັດແທ້!..ໃຜຂາຍບໍ່ໃຫ້ລອດ 11 ເດືອນ ຢຶດໄດ້ຫລາຍປານນີ້ ຢາ 13 ກວ່າໂຕນ.

11 ເດືອນ ຢືດຢາບ້າ 13 ກວ່າໂຕນ. ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2022 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດແກ້ໄຂມ້າງລາຍຄະດີຢາເສບຕິດ ໄດ້ 4.707 ຄະດີ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *