Breaking News

ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນ

ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຢ່າງຈິງຈັງ.

ຈຳນວນຄົນເຈັບໃໝ່ທີ່ສູງກ່ວາຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ອອກຈາກສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວເຕັມໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້.

ຄະນະສະເພາະກິດພວມພິຈາລະນາຄືນເງື່ອນໄຂການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ແນວທາງການປິ່ນປົວໃໝ່ຈະໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ມວນຊົນໃນໄວໆນີ້.

ໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຈະເປັນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການປານກາງ

ເຖິງຂັ້ນວິກິດເທົ່ານັ້ນເພາະຄົນເຈັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຕ້ອງມີການຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຕຽງແມ່ນເກືອບເຕັມທຸກວັນ.

About admin

Check Also

ຖ້າຮ້ານໃດລະເມີດ ຈະຖືກປັບໄໝ ຕາມກົດໝາຍ

ເມືອງບໍລິຄັນ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາ ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ, ຄາລາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ໃນກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ຫ້ວຍ – ຄູນ, ຜາເມືອງ, ນາກຸນແລະພູຄໍາຊາບ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.