Breaking News

ຂ່າວດີ ແຊບອກຕໍ່ ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈໍາສະຖານີລົດໄຟ

ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈໍາສະຖານີລົດໄຟ ແຕ່ລະຈຸດຄື: ໂທ/ແອັບ: 020 5533 789/ 030 980 5916

ສະຖານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຫຼັກ 16 ດອນຫນູນ) 1. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 2. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ 1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 3. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ເງິນເດືອນ 1,600.000ກີບ 4. ແມ່ບ້ານ

2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ) 5. ຍາມ ເງິນເດືອນ 3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)
ສະຖານີ ວັງວຽງ
1. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ

2. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ
1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ
3. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ

2 ເງິນເດືອນ 1.600.000ກີບ 2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ)
4. ແມ່ບ້ານ
5. ຍາມ ເງິນເດືອນ
3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)

ສະຖານີຫຼວງພະບາງ 1. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 2. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ 1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ

3. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ເງິນເດືອນ 1,600,000ກີບ 4. ແມ່ບ້ານ
2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ) 5. ຍາມ ເງິນເດືອນ 3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.