Breaking News

ຂ່າວດ່ວນ ນັກຮຽນ​ ນັກສຶກສາ​ ຄູອາຈານ ມີ 56 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ່ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.512 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ ​09​ ພະຈິກ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 56 ກໍລະນີ 2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 44 ກໍລະນີ

3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 40 ກໍລະນີ (ສະຫນາມບິນວັດໄຕ: 2,ທະນາຄານການຄ້າ: 1, ທະນະຄານຮ່ວມພັດທະນາ:1, ທະນາຄານພົງສະ ່ຫ້ວນ: 1, ທະນາຄານອິນດູຈີນ:1, ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 4,ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 2, ບໍລິສັດໂຊກໄຊ:1, ບໍລິສັດອານຸສິດຂົນສົ່ງ: 1, ບໍລິສັດ ໄຮເນເກັນ: 1).

4. ໂຮງງານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ: 32, ໂຮງງານໄດອິຈິ: 5, ໂຮງງານໂອຢາງ: 2 ) . 5. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 19 ກໍລະນີ 6. ພະນັກງານລັດ ມີ 13 ກໍລະນີ

7. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 11 ກໍລະນີ 8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ຫນ່ວຍງານກູ້ໄພ: 2) 9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 6 ກໍລະນີ

10. ກໍາມະກອນ ມີ 41 ກໍລະນີ 11. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 4 ກໍລະນີ 12. ຫວ່າງງານ ມີ 80 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 11) 13. ເດັກ ມີ 32 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 8 ກໍລະນີ 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 109 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ເຮັດແທ້!..ໃຜຂາຍບໍ່ໃຫ້ລອດ 11 ເດືອນ ຢຶດໄດ້ຫລາຍປານນີ້ ຢາ 13 ກວ່າໂຕນ.

11 ເດືອນ ຢືດຢາບ້າ 13 ກວ່າໂຕນ. ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2022 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດແກ້ໄຂມ້າງລາຍຄະດີຢາເສບຕິດ ໄດ້ 4.707 ຄະດີ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *