Breaking News

ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ ຕິດເຊື້ອ 42 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ​ ຜູ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ​ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 13​ ພະຈິກ 2021 ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ພະນັກງານຄູ: 4)

2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 22 ກໍລະນີ ່ຕະຫລາດສີໄຄ: 1, ຕະຫລາດວັນສະຫວ່າງ: 1, ຕະຫລາດທ໌ງຂັນ ່ ຄໍາ:1, ຕະຫລາດບຶງທາດຫລວງ 1, ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ 1)

3. ພະນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ: 2) 4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 28 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫ່ຍ 497: 14, ່ ກອງພັນໃຫ່ຍ 11: 1, ກົມ 279: 1, ຄ້າຍທະຫານ 416: 1, ່ທະຫານນະຄອນຫລວງ: 1, ທະຫານເມືອງໄຊເສດຖາ: 1) ,

5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການເຄື່ອນທີ:8, ່ ກອງຮ້ອຍສາມ: 2, ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫລວດ:1, ກົມປ້ອງກັນສູນກາງ: 1)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 21 ກໍລະນີ (ການຕະຫລາດທາດຫຼວງພຣາຊາ: ບໍລິສັດລາວເລີນ: 4, ບໍລິສັດເອ ຊີຊີ: 1, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດເບສເທລະຄອມ: 1, ທະນະຄານການຄ້າ: 1)

7. ໂຮງງານ ມີ 14 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ: 3, ໂຮງງານ ອານປີລາວ: 1, ໂຮງງານໄດອິຈິ: 1, ໂຮງງານເຫລັກ: 1, ໂຮງງານ TFV: 2, ໂຮງງານເUຍ 2)

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 5 ເມສາ: | – 1, ໂຮງຫມໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃຫມ່: 1) 9. ພະສົງ ມີ 1 ກໍລະນີ (ປະຈໍາຢູ່ວັດໂພນຕ້ອງ ສະຫວາດ)

10. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ ມີ 44 ກໍລະນີ 11. ກໍາມະກອນ ມີ 21 ກໍລະນີ 12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 9 ກໍລະນີ

13. ຫວ່າງງານ ມີ 64 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້: 12, ແມ່ ເຮືອນ 4) 14. ເດັກ ມີ 4 ກໍລະນີ 15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 74 ກໍລະນີ 16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 44 ກໍລະນີ

About admin

Check Also

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຮືອ

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຮືອຂົນສົ່ງສີນຄ້າ Fujing 001 ທີ່ຈົມທະເລຈີນໃຕ້ ເນື່ອງຈາກພາຍຸຊາບາທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 110-140 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ພັດຖະລົ່ມ ໃນເວລາ 07:25 ຂອງວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2022 ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮືອແຕກອອກເປັນສອງສ່ວນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.