ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດວງເຮັງແທ້ ຂູດບັດໄດ້ລົດ

ແຕກອີກແລ້ວ ໄຊຍະບູລີ

ຕັ້ງຫມານແທ້ໆໂອ ຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດເປັນເຈົ້າ ມາໃຊ້ຢູນີເທວເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນນຳກັນ

ຕັ້ງຫມານແທ້ໆໂອ ຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດເປັນເຈົ້າ ມາໃຊ້ຢູນີເທວເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນນຳກັນ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button