Breaking News

ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ນີ້,​ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະການເປີດຮຽນ-ການສອນແບບເຊິງໜ້າ,​

ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ນີ້,​ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະການເປີດຮຽນ-ການສອນແບບເຊິງໜ້າ,​

ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບທາງໄກ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ1-ປີທີ4 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນແຂວງ,​ ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຫລາຍ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.