Breaking News

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມສູງຂື້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງ Lockdown ອີກຄັ້ງຫຼືບໍ່?

ຊ່ວງນີ້ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂື້ນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະມາຈາກສາຍພັນໂອໄມຄອນ ເຮັດໃຫ້ມີກະແສຂ່າວວ່າຈະມີການ Lockdown ອີກຄັ້ງຫຼືບໍ່?

1.) ການ Lockdown ແຕ່ລະຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອລົງກໍ່ຈີງ ແຕ່ຕ້ອງແລກມາດ້ວຍຕົ້ນທຶນທາງເສດຖະກິດມະຫາສານ ເຊິ່ງປະເມີນແລ້ວບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ ໂດຍສະເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍໃນຊ່ວງການລ໊ອກດາວ ສັງເກດເຫັນໄດ້ນັບຈາກໄຕມາດ 2 ປີ 2020 ປະເທດລາວເລີ່ມ Lockdown ເປັນຕົ້ນມາ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄປແລ້ວ 30.25% ຫນາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເງີນເພີ່ມອີກ 30% ໃນການຊື້ເຄື່ອງຈາກຕ່າງປະເທດ (ເບີ່ງຮູບ Graph ໄດ້ຢູ່ຄອມເມັນ)

2.) ການ Lockdown ແຕ່ລະຄັ້ງສົ່ງຜົນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຕັມໆ ເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການບໍ່ມີທຶນ ຕ້ອງປິດກິດຈະການ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ປິດໄປຕົວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ຕົກງານ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳໄປພ້ອມ (ລອງນືກພາບຖ້າເຮົາບໍ່ມີລາຍຮັບເຂົ້າມາເລີຍ 1 ເດຶອນ 3 ເດຶອນ 6 ເດຶອນ ເຮົາຈະຢູ່ໄດ້ຫຼືບໍ່? ເພາະປະຈຸບັນຫາກໍ່ມີບາງທຸລະກິດເລີ່ມກັບມາເປີດ ແຕ່ຕ້ອງມາປິດອີກຄັ້ງ ແອັດວ່າບໍ່ຄ່ອຍຢຸດຕິທຳສຳລັບເຂົາປານໃດ ເພາະເຂົາບໍ່ມີເງິນປະຈຳຄືເຮົາ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ໃຜຊ່ວຍລາຍຈ່າຍໃຫ້ເຂົາເລີຍ)

ຕ່ຢ່າງດຽວທີ່ດີຂື້ນຄື ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື່ອຫຼຸດລົງ ແຕ່ບັນຫາອື່ນໆຕາມຈຳນວນຫຼາຍ

4.) ເຮົາຢູ່ກັບໂຄວິດມາເປັນເວລາ 2 ປີ ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍແລະປັບໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບມັນໄດ້ແລ້ວ ເພາະສັງເກດໄດ້ວ່າໃຜທີ່ຮູ້ວ່າຕົວເອງຕິດເຊື້ອກໍ່ກັກຕົວດ້ວຍຕົວເອງ ບໍ່ຈຳເປັນເພິ່ງສະຖານທີ່ກັກຕົວ ຫຼື ໂຮງຫມໍແລ້ວ ຖ້

7.) ໂຄວິດສາຍພັນໂອໄຄຄອນຕິດງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍງານວິໄຈອອກມາແລ້ວວ່າຄວາມຮຸ້ນຫຼຸດລົງ ໃນຂະນະດຽວກັນການທີ່ຈະໃຫ້ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອ 0 ຄົນ ເປັນໄປໄດ້ຢາກ ແລະ ຍ່າລືມວ່າພະຍາດໂຄວິດເປັນສິ່ງຄວມຄຸ້ມບໍ່ໄດ້ ສັ່ງມັນບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາຈະສັງເກດຫຼາຍຄົນແທບບໍ່ໄດ້ໄປໃສເລີຍຍັງຕິດໄດ້ ທີ່ສຳຄັນມັນຍັງຢູ່ເຮົາອີກຫຼາຍປີຢູ່ ດັງນັ້ນຍາກໃຫ້ໄປໂຟກັດ

3.) ເສດຖະກິດບ້ານເຮົາເປາະບາງເກີນໄປ ທີ່ຈະມາ Lockdown ອີກຄັ້ງ ເເລ້ວເປີດໃຫມ່ ແລ້ວລ໋ອກໃຫມ່ ແລ້ວເປີດໃຫມ່ ແຕກຕ່າງຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົາລ໋ອກດາວ ແຕ່ເສດຖະກິດເຂົາຍັງເຂັ້ມແຂງຢູ່ ແຕ່ການ Lockdown ບ້ານເຮົາມີແາອາການບໍ່ຮຸ້ນແຮງ

6.) ເຊິ່ງມາເບິ່ງພາບໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງກໍ່ຈິງ ແຕ່ແອັດສັງເກດເຫັນວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຫມໍຕໍ່າຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນແອັດຄິດວ່າຄວນໂຟກັດປະເດັ່ນນີ້ຫຼາຍກວ່າໄປໂຟກັດຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ

5.) ແຕ່ລະປະເທດເລີ່ມບໍ່ສົນໃຈຈຳນວນຜູ້ຕິດແລ້ວ ແຕ່ຈະໄປ Focus ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອັດຕາຄວາມຮຸ້ນແຮງໃນການເຂົ້າໂຮງຫມໍແທນ ເຊິ່ງພາບນີ້ໃຜທີ່ມັກເບີ່ງເຕະບານ Prime League ອັງກິດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຕັ້ງເເຕ່ເປີດລະດູການໃນເດຶອນ 9 ປີທີ່ແລ້ວ ມີຄົນເຂົ້າເບີ່ງບານເຕັມເດີ່ນຕະຫຼອດ ເຖິງແມ້ວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂອໄມຄອນໃນປະເທດອັງກິດຈະຂື້ນເເຕະມື້ລະ 2-3 ແສນຄົນກໍ່ຕາມ ເເຕ່ປະເທດອັງກິດບໍ່ເຄີຍກັບມາລ໊ອກດາວຄືນເລີຍ

8.) ປະຈຸບັນປະເທດລາວມີວັກຊີນຫຼາຍແລ້ວ ແຕກຕ່າງຊ່ວງທຳອິດທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ມີອາວຸດໃນການຮັບມືໂຄວິດ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ Lockdown ແຕ່ສະຖານະການປະຈຸບັນວັນຊີນມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຍາດກັນຄືເມື່ອແຕ່ກ່ອນ

9.) ງານວິໄຈອອກມາວ່າ ພູມຄຸ້ມກັນການຕິດໂຄວິດ(ຖ້າຕິດໂຄວິດ)ຈະມີພູມຄຸ້ມກັນປະມານ 2 ປີ ແຕ່ຖ້າເຮົາສິດວັກຊີນຈະມີພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ປະມານ 5-6 ເດຶອນ (ດັ່ງນັ້ນບາງຄັ້ງແອັດຄິດວ່າ ຢາກຕິດໂຄວິດໃຫ້ມັນແລ້ວໆໄປເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງກັງວົນວ່າໄປໃສມາໃສຈະຕິດໂຄວິດຫຼືບໍ່ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ຢາກຊັກຢາເຂັມ 4 ເຂັມ 5 ອີກ ແຕ່ຖ້າໃຜຈະຄິດແບບແອັດຄວນປະເມີນສຸຂະພາບໃຫ້ດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຢ່າງຫນ່ອຍ 2 ເຂັມມາກ່ອນ)

10.) ຫຼຸດພາລະລັດຖະບານທີ່ຕ້ອງມາກັງວົນເລື່ອງນີ້ ເພາະປະຈຸບັຄິດວ່າບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບັນຫາປາກທ້ອງປະຊາຊົນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງໂຄວິດໄດ້ດີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະເມີນບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດເທົ່າທີ່ຄວນ

ວິເຄາະແລ້ວວວ່າ “ບໍ່ຄວນກັບມາ Lockdown ອີກຄັ້ງ” ເພາະບໍ່ຄຸ້ມຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ປະຈຸບັນປະເທດລາວມີວັກຊີນໃນກັບຮັບມືແລ້ວ ແລະ ຢາກໃຫ້ຜູ້ກຳນົດນະໂຍຍາຍ Focus ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງໃນການເຂົ້າໂຮງຫມໍ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ ຖ້າຕົວເລກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແລະເຂົ້າໂຮງຫມໍກັບມາຂື້ນສູງຄ່ອຍນຳມາພິຈາລະນາການ lockdown ອີກຄັ້ງ (ຂໍ້ສະເຫນີວິທີແກ້ສຳລັບມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງຢູ່ຄອມເມັນທາງດ້ານລຸ່ມ)

ແຫລ່ງທີ່ມາ: 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.