Breaking News

ວັນເສົາທີ 26 ມີນາ 2022 ເປັນວັນປິດໄຟສາກົນ.

ວັນເສົາທີ 26 ມີນາ 2022, ວັນປິດໄຟສາກົນ ປະຈຳປີ 2022 ປິດເພື່ອໂລກ ປ່ຽນເພື່ອະນາຄົດ ທີ່ຍືນຍົງໃນວັນເສົາທີ 26 ມີນາ 2022, ສປປ ລາວ

ຈະຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປິດໄຟສາກົນ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍການປິດໄຟ ເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ ເວລາ 20:30 ຫາ 21:30 ໂມງ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ລວມມີ ປະຕູໄຊ,

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ສຳນັກງານຫ້ອງການຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ລວມທັງຫ້ອງການຂອງ ອົງການ ສປຊ, ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງກິດຈະກຳອັນລຽບງ່າຍ ໃນການປະຢັດພະລັງງານ

ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ວັນປິດໄຟສາກົນ, ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຊາດຕ່າງໆໃນໂລກ ໂດຍການລິເລີ່ມ ຂອງ ອົງການກອງທຶນອານຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF) ໃນປີ 2007 ທີ່ປະເທດອົສຕຣາລີ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ ເຫັນໄດ້

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງບັນຫາສະພາບໂລກຮ້ອນທີ່ມາຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງແມ່ນໂອກາດສຳຄັນ ໃນການສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມແບບລຽບງ່າຍ ໃນການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ສປປ ລາວ, ເປັນປະເທດທີ່ອາໄສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍຍຶດໝັ້ນຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ນຳສະເໜີໂຄງການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ມີຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ:

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປະຢັດພະລັງງານ.ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ວັນປິດໄຟສາກົນ ​(Earth Hour) ຖືເປັນກິດຈະກຳອັນສຳຄັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງມະນຸດທີ່ມີຕໍ່ໂລກ ອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງໝົດທຸກຄົນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບໂລກຮ້ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ໂດຍການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງດູດຊຶມຊັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ,

ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນະວັດຕະກຳ,

ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາໂລກຮ້ອນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ ເຊີນຊວນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳປິດໄຟ ໃນສຳນັກງານ, ອົງການ ແລະ ເຮືອນ ຂອງບັນດາທ່ານ ເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ,

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເວລາ 20:30 ຫາ 21:30 ຂອງວັນເສົາທີ 26 ມີນາ 2022 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກສະພາບໂລກຮ້ອນ ແລະ ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ ໃນອະນາຄົດ

”ຂໍ້ມູນຈາກ: www.wwf.org.la

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.