Breaking News

ໂຄວິດກໍຢ້ານ ແຕ່ຢ້ານລູກຫຼານບໍ່ອັນກິນຫຼາຍກ່ວາ

ແມ່ຕູ່ຮັກຫລານ🥰😃 ໂຄວິດກໍຢາ້ນ ແຕ່ກໍຢາ້ນລູກຫລານບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າ ບໍ່ມີອັນຈະກິນ ນີ້ລະຄຳວາແມ່ ບໍ່ປະບໍ່ຖີ້ມລູກຫລານ.

ຄວາມຮັກທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ຈາກພໍ່ແມ່

ຮັກແມ່ໃຫ້ກົດໄລຖືກໄຈໃຫ້ກົດແຊຮ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.