Breaking News

ອັນຕະລາຍແທ້ໆ..!! ແມ່ໆຮັກລູກນ້ອຍຮີບອ່ານດ່ວນ ຄວນລະມັດລະວັງເວລາປ້ອນເຂົ້າລູກ

ຈາກໂພສຊື່ Mom Care Spa ຮັບຄໍ້າກຳ ໄດ້ໂພສວ່າ: ຂ່າວດ່ວນ ຄວນອ່ານຂໍໃຫ້ແມ່ໆລະມັດລະວັງຈາກການປ້ອນເຂົ້າລູກ

ແມ່ນີ້ແຕະເຂົ່າເພື່ອປ້ອນລູກດ້ວຍແຜ່ນແຕະ ທີ່ເປັນຕານ່າງເຫລັກ ແຕ່ອາດບໍ່ສັງເກດວ່າ ເສັ້ນໄຍ ເຫລັກນ້ອຍໆ ໄດ້ເຂົ້າໄປປົນເຂົ້າຕົ້ມເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າຮູຄໍລູກຈົນເກືອບເອົາບໍ່ທັນ

ສັນນິຖານວ່າ: ອາດແມ່ນອຜ່ນແຕະເຂົ້ານັ້ນຖືກໃຊ້ງານແລ້ວເຂົ້າໝ້ຽງ ຈົນມີເສັ້ນໄຍເຫລັກນ້ອຍໆ ຂາດອອກມາແລ້ວຕົກໃສ່ ຫຼື ອາດເປັນຝອຍທອງທີ່ລ້າງຖ້ວຍ ຕົກໃສ່

( ຍ້ອນພັດສະດຸເປັນເຫລັກເມື່ອ ເຈີສານອາຫານ ອາດເຂົ້າໝ່ຽງໄດ້ ແມ່ເລີຍເອົາຝອຍທອງໄປລ້າງ ) ແຕ່ເປັນອັນໃດກະຕາມ ແຕ່ກະຄວນລະມັດລະວັງເດີ່ ແມ່ໆ

# ຂ່າວສານ : ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ

About admin

Check Also

ເຮັດແທ້!..ໃຜຂາຍບໍ່ໃຫ້ລອດ 11 ເດືອນ ຢຶດໄດ້ຫລາຍປານນີ້ ຢາ 13 ກວ່າໂຕນ.

11 ເດືອນ ຢືດຢາບ້າ 13 ກວ່າໂຕນ. ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2022 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດແກ້ໄຂມ້າງລາຍຄະດີຢາເສບຕິດ ໄດ້ 4.707 ຄະດີ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *