Breaking News

ຂ່າວດີ ສປປ ລາວ​ ຖືກຈັດອັນດັບເປັນປະເທດທີມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ມີດັດຊະນີຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການພາກລັດ ຕໍ່ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ຍັງຄົງສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນເປັນປະເທດດຽວທີ່ມີຄ່າຊີ້ວັດສູງເກີນ 80 ໃນປັດຈຸບັນ.

ດັດຊະນີຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການພາກລັດ ຕໍ່ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ຫຼື Stringency Index ນີ້ ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະຜູ້ວິໄຈຈາກ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ທີ່ຕິດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດ ໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19

ເພື່ອໃຊ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດລາຍປະເທດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ

ທັງໃນການນຳໄປໃຊ້ຕິດຕາມສະຖານະການ ວິເຄາະວາງແຜນ ແລະ ຕໍ່ຍອດລັກສະນະງານວິໄຈ ໂດຍຕົວເລກ 100 ໝາຍເຖິງ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດສູງສຸດ.

ໂດຍນັບເປັນມາດຕະການເຂັ້ມງວດສູງສຸດຍາວນານເປັນເດືອນເລີຍລະ.ສຳລັບ

ສຳລັບປະເທດໃນອາຊຽນ ທີ່ມີດັດຊະນີສູງສຸດເຖິງ 100 ຄື ຟິລິບປິນ, ຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2022 ສືບຕໍ່ຈາກການລ໊ອກດາວ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີປະກາດອອກໄປແລ້ວໃນວັນທີ 12 ມີນາ ໂດຍນັບເປັນມາດຕະການເຂັ້ມງວດສູງສຸດຍາວນານເປັນເດືອນເລີຍລະ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ນັບວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີດັດຊະນີ Stringency Index ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ຈົນມາເຖິງກ່ອນການເກີດເຫດການແຜ່ລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຫຼັງປີໃໝ່ລາວ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັກສາລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດນີ້ໃນລະດັບກາງ ເຖິງ ສູງ ມາຕະຫຼອດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.