Breaking News

ເປີດອອກມາຈະເອ ຫົວໃຈຈະວາຍຕາຍງູຍາວ 4 ແມັດຈະຕອດຕາ

ຍຸກອອນລາຍນີ້ທຸກຢ່າງແມ່ນໃຫ້ອອນລາຍຈັດການ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຜູ້ຂັບເຄື່ອນກໍ່ຍັງແມ່ນຄົນ ຈະສົ່ງງູໃຫ້ກັນມັນບໍ່ພິລຶກໄປບໍ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ເອງທີ່ປະເທດພີ່ນ້ອງເມືອງໄທ ມີລາຍການສົ່ງງູຈົງອາງຍາວ 4 ແມັດມາກັບຂົນສົ່ງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ມູນນິທິຂອນແກ່ນສາມັກຄີ ເຂົ້າກວດສອບຖົງຜ້າໃບທີ່ນຳອອກມາຈາກກ່ອງພັດສະດຸທີ່ຖືກສົ່ງມາກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງພັດສະດຸຊື່ດັງບໍລິສັດໜຶ່ງ .

ທາງບໍລິສັດບອກວ່າ ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິກັບກ່ອງພັດສະດຸໜຶ່ງຄືຢູ່ດີໆກ່ອງກໍ່ຫຍັບໄປມາເອງໄດ້ ແຖມຍັງມີສຽງຄ້າຍຄືສຽງງູ ຈິ່ງໄດ້ເອີ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພມາກວດສອບ ປະກົດວ່າວັດຖຸໃນກ່ອງນັ້ນເປັນງູຈົງອາງ ຕົວບັກໃຫຍ່ມີຄວາມຍາວກວ່າ 4 ແມັດນອນຂົດຢູ່ໃນກະເປົາ.

ທັນທີທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພເປີດຊີບອອກງູຈົງອາງກໍ່ເລືອອອກມາທັນທີ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຕ່າງກໍ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ຕໍ່ມາກູ້ໄພໄດ້ນຳເອົາງູຕົວນັ້ນໄປຍັງສະຖານທີ່ລ້ຽງງູຈົງອາງ ເພື່ອລໍຖ້າເຈົ້າຂອງມາຮັບເອົາ.

ຂ່າວບໍ່ໄດ້ລາຍງານວ່າມີເຈົ້າຂອງງູມາຮັບເອົາງູໂຕນັ້ນຫຼືບໍແຕ່ການສົ່ງງູໃຫ້ກັນແບບນີ້ມັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ເຊິ່ງຖືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດທີ່ສຸດ.

About admin

Check Also

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບຄະດີນີ້ (ຍັງບໍ່ເປັນທາງການ)

ເຫດການສະເທືອນຂວັນ ສາວລາວ ຖືກຄາດຕະກໍາ ພັບຍັດສົບໃສ່ຫີບໄຫຼນໍ້າຂອງຕິດຝັ່ງໄທ ພ້ອມຊອກລູກນ້ອຍບໍ່ທັນເຫັນ🥲 ຈາກຄະດີປິດສະໜາ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 11:00 ໂມງ ມີຄົນພົບສົບ ຍິງສາວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.