Breaking News

ຜີອຳຫຼືຜີບັງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ມາອ່ານຄຳຕອບນຳກັນ

ຜີອຳເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ຄົນຫຼາຍເຊື້ອຊາດທີ່ເຊື່ອກັນມາແຕ່ສະໄມບູຮານວ່າ ອາການອຶດອັດຄ້າຍມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງມາກົດທັບຮ່າງກາຍຈົນເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ນອນເຄີ່ງຫຼັບເຄິ່ງຕື່ນນັ້ນ

ເກີດຈາກການກະທຳຂອງຜີຫຼືສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າພິຈາລະນາຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດອາການດັ່ງກ່າວຄືພາວະ Sleep Paralysis.

ຜີອຳເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສຳພັນຂອງສະໝອງກັບຮ່າງກາຍ ອາການນີ້ເກີດຈາກການອົດນອນ ນອນບໍ່ພຽງພໍຫຼືເຂົ້ານອນບໍ່ຕົງເວລາ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຕື່ນແຕ່ຮ່າງກາຍເຮົາເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ຄືມີໃຜມາຈັບດຶງກົດທັບໄວ້ ເຊິ່ງອາການນນີ້ເກີດຈາກຮ່າງກາຍບໍ່ມີແຮງ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *