Breaking News

ຜີອຳຫຼືຜີບັງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ມາອ່ານຄຳຕອບນຳກັນ

ຜີອຳເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ຄົນຫຼາຍເຊື້ອຊາດທີ່ເຊື່ອກັນມາແຕ່ສະໄມບູຮານວ່າ ອາການອຶດອັດຄ້າຍມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງມາກົດທັບຮ່າງກາຍຈົນເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ນອນເຄີ່ງຫຼັບເຄິ່ງຕື່ນນັ້ນ

ເກີດຈາກການກະທຳຂອງຜີຫຼືສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າພິຈາລະນາຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດອາການດັ່ງກ່າວຄືພາວະ Sleep Paralysis.

ຜີອຳເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສຳພັນຂອງສະໝອງກັບຮ່າງກາຍ ອາການນີ້ເກີດຈາກການອົດນອນ ນອນບໍ່ພຽງພໍຫຼືເຂົ້ານອນບໍ່ຕົງເວລາ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຕື່ນແຕ່ຮ່າງກາຍເຮົາເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ຄືມີໃຜມາຈັບດຶງກົດທັບໄວ້ ເຊິ່ງອາການນນີ້ເກີດຈາກຮ່າງກາຍບໍ່ມີແຮງ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *