Breaking News

ເປັນຕາຢ້ານກວ່າທີ່ຄິດ! ເມື່ອເດັກ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄອນ ສ່ຽງເສຍຊີວິດ

IIeally ຈອມແຈ້ງ ຄລີນິກ ເດັກ Kids chomcheng clinic –ເມື່ອເດັກ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄອນ ຈະເປັນແນວໃດ? * ການເບີ່ງແຍງປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການຢູ່ບ້ານ ຄວນປະຕິບັດຕົນແນວໃດ (Home isolation)?

1. ໂອໄມຄອນ ໄຂ້ສງ ຕ່າງຈາກສາຍພັນອື່ນໆ ເດັກໃນອາຍ 5 ເດືອນ – 5 ປີ ມີໂອກາດໄຂ້ສູງ ແລະ ຊັກໄດ້ _* ກໍລະນີມີໄຂສງ ສາມາດໃຫ້ຢາລົດໄຂ້ ທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມທັງເຊັດໂຕ

* ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເລັກນ້ອຍເຊັ່ນ: ບໍ່ມີໄຂ້ ໄອເລັກນ້ອຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກີນຢາ Favipiravir

2. ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຈະມີໄຂ້ສງ 1-3 ມື້ທໍາອິດ ຖ້າໄດ້ຮັບຢາ Favipiravir 48-72 ຊົ່ວໂມງ ອາການບໍ່ດີຂື້ນໄຂ້ຍັງສງ ກີນບໍ່ໄດ້ ຊືມ ຫາຍໃຈຫອບ ຕ້ອງໄດ້ພາໄປໂຮງຫມໍ 3. ອາການທີ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປໂຮງຫມໍ ດ່ວນ* ກີນດື່ມບໍ່ໄດ້, ມີຮາກຫຼາຍເທື່ອ, ງ່ວງຊີມ, ຍ່ຽວນ້ອຍ ຫຼີ ບໍ່ຍ່ຽວຫມົດມື້ * ຫາຍໃຈຫອບ ຫຼາຍໃຈໄວ * ຄ່າອົກຊີເຈນໃນເລືອດ ຕໍ່າກວ່າ 97% ຫຼື 96% ລົງມາ (ຄວນມີເຄື່ອງແທກອົກຊີແມັດປະຈໍາບ້ານ)

* ເດັກທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕທີ່ສຽງສູງເຊັ່ນ: ພມຄຸ້ມກັນຕໍາ ມະເຮັງ 4. ກັກໂຕໃຫ້ຄົບ 10 ວັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນອອກມາໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າປິດປາກຄືເກົ່າ 5. ລະວັງພາວະແຊກຊ້ອນທົ່ວຮ່າງກາຍ ( ມີດຊີ MIS-c/ multisystem inflammatory syndrome inchildren ) * ຫຼັງຈາກຫາຍດີ ຫຼັງກັກໂຕຄົບ 10 ວັນ ຈະຕ້ອງສັງເກດອາການອີກ 2-6 ອາທິດ ຖ້າຫາກວ່າກັບມາໄຂ້ສູງ ມີ 2 ໃນ 7 ຫນວດອາການລຸ່ມນີ້ຕ້ອງຮີບພາໄປຫາຫມໍ:

– ຖອກທ້ອງ ຖາຍແຫຼວ ພົບຖາຍທີ່ສຸດ • ຊອກມີຜົນຕາມຕົນໂຕ ມີ ແລະ ຕົ້ນ – ຫາຍໃຈຫອບ ຫາຍໃຈໄວ – ຕາແດງຄໍາພົບຕ່ອມນ້ໍາເຫຼືອງຢູ່ບໍລິເວນຄໍໃຫຍ – ໄຂຫຼັງຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ມີຍ່ຽວອອກນ້ອຍ

• ຕັບຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ໂຕເຫຼືອງ ຕາເຫຼືອງ * ຕ້ອງໄປພົບແພດດ່ວນດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍ ແລະ ປາດຖະຫນາດີ ຈາກຄລິນິກເດັກຈອມແຈ້ງ ຂໍໃຫ້ກໍາລັງໃຈພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທຸກໆທ່ານ ຜ່ານການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ລູກຫຼານຫາຍດີໂດຍໄວ

About admin

Check Also

ພະຍຸເຂົ້າເສຍຫາຍທັງຖຽງນາ ຫັກ-ປິ້ນ, ກະເບື້ອງ-ສັງກະສີ, ຫຼັງຄາເຮືອນ, ເຫຼົ້າເຂົ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດ ແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ…

ການນໍາເມືອງອາດສະພອນ ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ຜົນເສຍເຫຍທີ່ເກີດຈາກ ລົມພະຍຸພັດສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ໂນນມີໄຊວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານ ມາ ທ່ານ ນາງ ບຸນທະລັງສີ ຄໍາມະນີວົງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.