Breaking News

ນອນໂກນມີວິທີແກ້ ຕາມ 7 ວິທີນີ້ເລີຍ

ອາການນອນໂກນ ແລະ ພາວະຢຸດຫາຍໃຈຂະນະຫຼັບ ເປັນບັນຫາ ແລະ ໂລກລົບກວນໃນຫານນອນຫຼັບທີ່ພົບຫຼາຍໃນຄົນໄວອາຍຸ 30-35ປີ, ກຸ່ມຜູ້ຊາຍພົບໄດ້ປະມານ 20 ຫາ 30% ສ່ວນແມ່ຍິງພົບພຽງ 10-15% ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກ.

ອາການນອນໂກນນັ້ນ ເກີດຈາກການທີ່ຊ່ອງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນຕົ້ນຂອງເຮົາ ເກີດການຕີບແຄບລົງ ເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍໃຈທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາຜ່ານຊ່ອງທີ່ແຄບນີ້ ເກີດການກະພື ແລະ ກາຍເປັນສຽງໂກນຂຶ້ນ.

ສຽງໂກນທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕໍາແໜ່ງຂອງອະໄວຍະວະທີ່ເກີດການສັ່ນ ສ້າງຄວາມໜ້າລໍາຄານໃຫ້ແກ່ຄົນນອນທາງຂ້າງຫຼາຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຕ້ອງການແກ້ບັນຫານີ້ໃຫ້ໝົດໄປ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດມິນກໍ່ບໍ່ພາດທີ່ຈະນໍາເທັກນິກດີໆມາໃຫ້ແຟນເພຈໄດ້ນໍາໄປທົດລອງເຮັດນໍາກັນ ເຊິ່ງມີຢູ່ 7 ວິທີຄື:  ຢຸດກິນອາຫານກ່ອນນອນ 3ຊົ່ວໂມງ;

ງົດການສູບຢາກ່ອນນອນກົ້ມໜ້າໃສ່ອາຍນໍ້າຮ້ອນ ໃຫ້ດັງຢູ່ເໜືອນໍ້າປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ 5-7ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຮູດັງໂລ່ງ ຫາຍໃຈສະດວກ; ເປີດເຄື່ອງເພີ່ມຄວາມຊື້ນໃນອາກາດ

ລົດຄວາມອ້ວນ; ນອນໝອນສູງ ແລະ ສະອາດ; ຝຶກນອນສະແຄງ ເພາະການນອນຫງາຍເຮັດໃຫ້ໂຄນລີ້ນ ແລະ ເພດານອ່ອນປິດກັ້ນຊ່ອງທາງການຫາຍໃຈ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://laoedu.org/

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.