Breaking News

ໝໍປາ ລ້ຽງຄົນນັບ 100 ຊີວິດ

ຊ່ວງນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກ “ໝໍປາ ຈີລະພັນ ເພັດຂາວ” ແລະ ພັນລະຍາ “ນ້ຳຟ້າ ລະພັດສອນ” ທີ່ເປັນຄູ່ຮັກ ທີ່ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ

ແລະລ່າສຸດທັງຄູ່ກໍ່ໄດ້ອອກມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຄວາມຮັກຂອງທັງຄູ່ ເມື່ອຖາມວ່າທັງຄູ່ພົບກັນໄດ້ແນວໃດ

ຝ່າຍຊາຍກໍ່ບອກວ່າການເລີ່ມຕົ້ນລະຫວ່າງເຂົາກັບພັນລະຍາຄື ເລີ່ມຈາກທີ່ລາວໄປຫາເຂົາຄັ້ງທຳອິດ ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ພົບເຂົາ

ເພາະລາວໂທລະສັບໄປຫາເອື້ອຍຂອງເຂົາ ເພື່ອຖາມວ່າເຂົາບຫຼຢູ່ເຮືອນມື້ໃດແດ່ ລາວກໍ່ຈະໄປຫາເຂົາວັນພະ

ແຕ່ມື້ນັ້ນເຂົາບໍ່ຢູ່ ຄື ລາວຕ້ອງການເອົາພຽງຮູບທີ່ມັນເປັນຮູບຂອງເຂົາເອົາໄປໃຫ້ແມ່ຂອງລາວ ເພາະວ່າແມ່ຂອງລາວ ເປັນແຟນຄັບຂອງເຂົາ

ແລ້ວແມ່ຢາກໄດ້ຮູບເຂົາຫຼາຍ ເຊິ່ງກ່ອນທີ່ລາວຈະມາເຮືອນຂອງເຂົາ ລາວຈິນຕະນາການວ່າ ເຮືອນຂອງເຂົາຄົງເປັນເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ໂຕ

ແຕ່ພໍລາວມາເຖິງເຮືອນຂອງເຂົາກັບບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ ແຕ່ເປັນພາບຄົນບໍ່ສະບາຍ ກຳລັງເຂົ້າແຖວຖ້າກິນອາຫານກັນຢູ່

ແລະພໍເຂົາກັບມາຄົນອື່ນກໍ່ບອກວ່າມີຜູ້ຍິງໃຫ້ຊ່ວຍຖ່າຍພາບຂ້ອຍແລ້ວສົ່ງໃຫ້ລາວ ລາວຢາກຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຮັດຫຍັງແດ່

ແລະນີ້ຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທັງຄູ່ ແລ້ວພໍລົມກັນໄດ້ສາມມື້ກໍ່ຮູ້ສຶກຮັກກັນເລີຍ ຄືມັນເກີດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຜູກພັນ

ເຂົາຖາມລາວວ່າຊື່ຫຍັງ ລາວກໍ່ບອກວ່າຊື່ນ້ຳຟ້າ ຫຼືເອີ້ນວ່າທີ່ຮັກກໍ່ໄດ້ ຝ່າຍຍິງກໍ່ບອກວ່າລາວເອງ ຕັ້ງໃຈຈະເວົ້າແບບນັ້ນແທ້ໆ

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມລົມກັນ ເຂົາຈະໂທມາທ່ຽງຄືນ ຕີສອງ ຕີສີ່ ຕີຫ້າ ເຮົາກໍ່ລົມກັນແບບນີ້ ຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງແລກທີ່ໄດ້ພົບກັນເລີຍ

ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມນັດພົບກັນ ຝ່າຍິງເລົ່າວ່າລາວປະທັບໃຈໃນຕົວຝ່າຍຊາຍ ເຂົາເບິ່ງເປັນຄົນໃຈດີ ແລະ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ

ເມື່ອຢູ່ນຳລາວຮູ້ສຶກປອດໄພ ຕອນນີ້ທັງຄູ່ກໍ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ

ຢ່າງລ່າສຸດທັງຄູ່ກໍ່ເປີດຮ້ານກາເຟແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ແຕ່ເຮັດເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນກິນຟຣີ ເຮັດແລ້ວຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນ

About admin

Check Also

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບຄະດີນີ້ (ຍັງບໍ່ເປັນທາງການ)

ເຫດການສະເທືອນຂວັນ ສາວລາວ ຖືກຄາດຕະກໍາ ພັບຍັດສົບໃສ່ຫີບໄຫຼນໍ້າຂອງຕິດຝັ່ງໄທ ພ້ອມຊອກລູກນ້ອຍບໍ່ທັນເຫັນ🥲 ຈາກຄະດີປິດສະໜາ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 11:00 ໂມງ ມີຄົນພົບສົບ ຍິງສາວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.