Breaking News

ເສື້ອປີໃຫມ່ລາວສາວພອນມາຂາຍໂຕ50ພັນໄຜFCສາວພອນຫ້າມພາດ..!

ບ່າວແມັກທຳທ່າ ເໝືອນໂດນບັງຄັບນີ້ລະ

ງາມແຮງ.

ສວຍແຮງ

ໄປອຸດໜຸນລາວຫຼາຍໆເດີ

.

ໄລ໌

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.