ຂ່າວດ່ວນ! ນາທີຟ້າຜ່າປ່ຽງ ໃສ່ລົດ ພໍ່ແມ່ລູກ 5 ຊີວິດ ລົດມອດທັນທີ ມີຄລິບ

ເນທັນແລະຊາຣາ ວານເດີຮູບ ຈ່ກແຄນຊັດ ພ້ອມດ້ວຍລູກ 3 ຄົນ ເດີນທາງໄປອີກລັດໜຶ່ງ ລະຫວ່າງທາງເກີດຝົນຕົກໜັກ ແລະຟ້າຄະນອງ ຂະນະລົດຈິບຂອງຕອບຄົວ ມີສະມາຊິກ 5 ຄົນກຳລັງແລ່ນມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງເວຟເວຣີ ທັນໃດນັ້ນເກີດຟ້າຜ່າ ສາຍຟ້າຟາດລົງມາຂ້າງລົດ 3-4ຄັ້ງຈົນຈັກລົດມອດ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ

ເນທັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ເລີຍສ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນຕອນນັ້ນ ຮູ້ແຕ່ວ່າມີແສງສີຂຽວເຈີດຈ້າ ໄດ້ຍິນສຽງດັງ 4 ຄັ້ງ ແລະລົດຈິບຢຸດສະນິດ ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໄວຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ມາຮູ້ພາຍຫຼັງທຸກຢ່າງຈົບແລ້ວວ່າ ພວກເຂົາຖືກຟ້າຜ່າ

ຂະນະລົດຈິບຂອງຕອບຄົວ ມີສະມາຊິກ 5 ຄົນກຳລັງແລ່ນມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງເວຟເວຣີ ທັນໃດນັ້ນເກີດຟ້າຜ່າ ສາຍຟ້າຟາດລົງມາຂ້າງລົດ 3-4ຄັ້ງຈົນຈັກລົດມອດ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ

ເນທັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ເລີຍສ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນຕອນນັ້ນ ຮູ້ແຕ່ວ່າມີແສງສີຂຽວເຈີດຈ້າ ໄດ້ຍິນສຽງດັງ 4 ຄັ້ງ ແລະລົດຈິບຢຸດສະນິດ ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໄວຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ມາຮູ້ພາຍຫຼັງທຸກຢ່າງຈົບແລ້ວວ່າ ພວກເຂົາຖືກຟ້າຜ່າ

ຄລິບນີ້ບັນທຶກຈາກກ້ອງໜ້າລົດຂອງຄັນທີ່ແລ່ນຕາມຫຼັງມາ ແລະ ໂດຍບັງເອີນທີ່ຄົນໃນລົດຄື ານ ໂຮບີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກລ່າພາຍຸ

ໂຮບີກ່າວວ່າ ຕອນທຳອິດພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນອາການຊ໌ອກ ແຕ່ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ແລະເມຍກໍ່ພາກັນເຊັກສະພາບລູກທັງ 3 ທັນທີ ທູກຄົນປອດໄພ ແຕ່ລົດຢູດສະນິດ

ພາບໃນຄລິບ

About admin

Check Also

ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມ

🤣ບັນຍາກາດານເຊຍກິລາ ໃນງານມະຫະກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *