Breaking News

ແພດໄທເຕືອນ! ຄວນຢຸດສັກວັກຊີນຢູ່ເຂັມທີ 4, ຫ່ວງໂຄວິດສູ້ຄືນພູມຄຸ້ມກັນ

ແພດໄທເຕືອນ! ຄວນຢຸດສັກວັກຊີນຢູ່ເຂັມທີ 4, ຫ່ວງໂຄວິດສູ້ຄືນພູມຄຸ້ມກັນ.

ສາດສະດາຈານ, ນາຍແພດ ທີຣະວັດ ເຫມະຈຸທາ, ຫົວໜ້າສູນ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໂຣ.ທີ່ເກີດໃໝ່, ຄະນະແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ (ປະເທດໄທ) ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ

ການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສັກວັກຊີນເຂັມ 3 ຫຼື 4 ນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການປ້ອງກັນອາການຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ກໍເລີ່ມເປັນທີ່ສົງໃສ ເນື່ອງຈາກການສັກວັກຊີນຫຼາຍເກີນໄປ,

ໂດຍພູມຕ້ານທານທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະກາຍເປັນການຕອບສະໜອງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ອາດເປັນພູມຄຸ້ມກັນທີ່ີເຂົ້າຂ້າງເຊື້ອ ໄວຣັສ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ອາດມີອາການຮ້າຍແຮງ ແລະ ສາມາດເພີ່ມການອັກເສບໄດ້.

ສະນັ້ນ, ການສັກຢາວັກຊີນໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວັກຊີນເຊື້ອຕາຍ 2 ເຂັມ, ກໍໃຫ້ສັກວັກຊີນຊະນິດອື່ນອີກ 2 ເຂັມ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ 2 ຄັ້ງທຳອິດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຕາຍ, ຄວນສັກພຽງ 3 ເຂັມເທົ່ານັ້ນກໍຖືວ່າພຽງພໍແລ້ວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ລໍຖ້າວັກຊີນລຸ້ນໃໝ່ ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຊະນິດຂອງເຊື້ອ Covid-19, ທັງສາຍພັນໃນອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້.

ອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່: https://bit.ly/3KdGyL2

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.