Breaking News

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ທີ່ 8.54% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 11 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ຢູ່ທີ່ 8.54% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 11 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 8.54% ຕ້ອງຍ້ອນໄປປີ 2011 ເດືອນມີຖຸນາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 9.52% (10 ປີ ກັບ 9 ເດືອນ) ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.54%

ເນື່ອງຈາກການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຫມວດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍຄື: ຫມວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫມວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ແລະ ຫມວດອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດຶອນມີນາ ເພີ່ມຂື້ນ 8.54%

*ໜາຍເຫດ: ໃນປີ 2016 ເດຶອນມັງກອນອັດຕາເງິນເຟີ້ 10% ທີ່ສະແດງໃນຂໍ້ມູນ BOL ອາດຈະຄາດເຄື່ອນ ເນື່ອງຈາກແອັດໄປເບີ່ງອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳປີສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 1.6% ແລະ

ບົດລາຍປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2016 ອັດຕາຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 1.1% ດັ່ງນັ້ນຄິດວ່າຂໍ້ມູນໜ້າຈະຄາດເຄື່ອນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,​ ທີ່ມາ​: 10​ Story​ ເລື່ອງ​ເລົ່າ​ຂອງ​ 10

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.